Sabtu, 20 Julai 2013

Jawapan Parlimen Mengenai Pendapatan Negara pada tahun 2012

Pendapatan Negara
 
 
Jumlah hasil pendapatan kerajaan persekutuan bagi tahun 2012 adalah sebanyak  RM209.9 b
Cukai langsung - RM 116.9 b (56.2%)
Cukai tidak langsung - RM 34.7 b (16.7%)
Hasil bukan cukai - RM56.3 b (27.1%)
Sumber terbesar cukai langsung :
Cukai pendapatan syarikat  RM51.3 b 
Cukai pendapatan petroleum RM33.9 b
Cukai pendapatan individu RM 23 b
Duti setem RM 5.6 b

Sumber terbesar cukai tidak langsung :
Duti eksais ke atas barangan import & keluaran tempatan RM12.2 b
Cukai jualan RM9.5 b
Cukai perkhidmatan RM 5.6 b
Sumber terbesar hasil bukan cukai :
Kutipan dividen dpd Petronas RM 26.3 b
Royalti petroleum RM 6.4 b

Tiada ulasan:

Catat Ulasan