Isnin, 25 Oktober 2021

Tingkatkan Ekuiti Kaum India .

Kenyataan Media V.Sivakumar, Ahli Parlimen Batu Gajah di Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia pada 25 Oktober 2021
 
Perlu Komitmen Kerajaan Untuk Tingkatkan Ekuiti Kaum India 3%
Dalam persidangan hari pertama Mesyuarat Kedua, Penggal Keempat, Parlimen Keempat Belas, Yang Berhormat daripada kawasan Tumpat Dato Haji Che Abdullah Bin Mat Nawi telah menanyakan satu soalan kepada Perdana Menteri untuk menyatakan status pembangunan rangka kerja tindakan pembangunan Bumiputera seperti yang diumumkan di bawah Rancangan Malaysia Kedua Belas serta penglibatan agensi Kerajaan yang bermandat Bumiputera seperti Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU). Soalan ini dijawab oleh Yang Berhormat Datuk Mastura Binti Mohd  Yazid Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri (Tugas-tugas Khas), Beliau telah menjawab secara terperinci mengenai status dan tindakan-tindakan pembangunan Bumiputera di bawah Rancangan Malaysia Kedua Belas.

                       V. SIVAKUMAR 
Saya terima baik jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri kerana pembanguan sosio-ekonomi yang adil dan saksama antara kaum adalah tunggak keharmonian yang menjadi asas keselamatan dan kesejahteraan negara kita. Usaha-usaha untuk meningkatkan tahap sosio-ekonomi kaum Bumiputera adalah wajar. Agensi-agensi kerajaan yang terlibat perlu melaksanakan tanggungjawab dengan dengan penuh komitmen bagi mencapai sasaran pembangunan sosio-ekonomi seperti mana yang digariskan dalam Rancangan Malaysia Kedua Belas.
Dalam pada itu, saya telah membangkitkan satu soalan tambahan yang penting berkaitan dengan isu yang sama. Saya bersetuju dengan usaha-usaha dan tindakan-tindakan pembangunan Bumiputera melalui agensi-agensi seperti TERAJU dan sebagainya. Ini adalah penting demi memastikan pembangunan sosio ekonomi yang adil dan saksama antara kaum. Saya juga minta Timbalan Menteri untuk menjelaskan samada kerajaan juga bercadang untuk mewujudkan agensi kerajaan bermandat selain daripada MITRA untuk membantu kaum India yang juga jauh ketinggalan dalam arus pembangunan negara. Setakat ini ekuiti kaum India hanyalah 1.15% sahaja berbanding dengan sasaran 3%.
Sasaran ekuiti 3% bagi kaum India bukanlah sesuatu yang tidak boleh dicapai. Sekiranya kerajaan mempunyai kesungguhan politik dalam hal ini, saya pasti sasaran ini boleh dicapai dalam tempoh Rancangan Malaysia Kedua Belas. Walau bagaimanapun, tanggunjawab ini tidak boleh diletakkan di bahu MITRA semata-mata. MITRA bukanlah satu agensi strategik yang boleh membantu dalam pembangunan sosio-ekonomi secara menyeluruh. Intervensi dan penglibatan Jabatan Perdana Menteri adalah perlu untuk merangka pelan-pelan strategik, melaksanakan pelan-pelan tersebut sesaca sistematik dan pemantauan yang rapi untuk memastikan kaum India tidak tercicir daripada kemajuan yang bakal dinikmati oleh ‘Keluarga Malaysia’. Saya juga mencadangkan supaya kerajaan peruntukan RM500 juta setiap tahun bagi tujuan ini.

Isnin, 18 Oktober 2021

Hospital Awam : Rawatan Kecemasan Terganggu Kerana Covid-19

Kenyataan Media V. Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah pada 18/10/2021 di Kampung Baru Nalla, Tronoh 


Saya dimaklumkan bahawa banyak kes-kes kecemasan tidak diberi rawatan di hospital-hospital awam  tertentu yang memberi tumpuan kepada pesakit-pesakit yang dijangkiti Covid-19. Ini menimbulkan banyak kesukaran kepada pesakit-pesakit tenat dan mengalami kemalangan yang parah. Mereka terpaksa mencari hospital-hospital lain yang boleh menerima dan memberi rawatan segera. 

                     V. Sivakumar 


Berhubung dengan perkara ini, saya telah menanyakan soalan bertulis kepada Menteri Kesihatan di Dewan Rakyat. Saya meminta supaya Menteri Kesihatan menyatakan “kemampuan hospital-hospital awam menangani kes-kes kecemasan terutamanya yang melibatkan kemalangan. Saya difahamkan terdapat hospital-hospital awam yang tidak mahu menangani kes-kes seperti ini dengan alasan hospital berkenaan memberi tumpuan kepada pesakit-pesakit COVID-19.”

Jawapan yang diberikan oleh Menteri Kesihatan adalah berbeza dengan maklumat dan aduan yang telah saya terima di luar. Menteri Kesihatan dalam jawapannya mendakwa bahawa 
sesetengah hospital dikhususkan untuk perawatan pesakit COVID-19, ini tidak bermakna kes-kes bukan COVID-19 tidak diberi perhatian terutama kes-kes kecemasan dan kes-kes kritikal. 

Perkhidmatan kecemasan tetap disediakan oleh Jabatan Kecemasan dan Trauma di semua hospital di seluruh negara sama ada hospital tersebut adalah hospital COVID-19 ataupun tidak berdasarkan konsep "no wrong door policy".

Menurut Menteri Kesihatan, rawatan awal bagi kes kecemasan akan diberikan kepada pesakit di Jabatan Kecemasan dan trauma tanpa mengambil kira sama ada kes tersebut merupakan kes СOVID-19 atau bukan. Seterusnya pesakit akan dirujuk atau dimasukkan ke wad untuk rawatan lanjut dan sekiranya pesakit tersebut berada di hospital COVID-19, pesakit akan dirujuk kepada hospital yang berdekatan bagi mendapatkan rawatan lanjut.

Adakah ini benar? Jawapan beliau menafikan hospital-hospital awam tertentu menolak kes-kes kecemasan bukan Covid-19 ke hospital-hospital lain. Ini bermakna aduan-aduan yang saya dengar menjadi perkara yang menjadi buah mulut orang ramai adalah tidak benar. Tuduhan dan cemuhan yang tidak berasas seperti ini adalah tidak wajar. Ini akan menimbulkan banyak kekeliruan di kalangan rakyat terutamanya dalam keadaan terdesak atau apabila sesuatu kecemasan yang kritikal berlaku. 

Saya juga menyarankan kepada Menteri Kesihatan supaya memastikan perkara-perkara yang saya bangkitkan itu benar-benar tidak berlaku di mana-mana hospital di seluruh negara.