Khamis, 30 September 2021

Pembebasan Ahmad Maslan Bukti Wujud Sistem Dua Darjat

Kenyataan Media V. Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah pada 30 September 2021 di Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia. Adakah kita sanggup mempermainkan proses undang-undang hanya untuk menyelamatkan seseorang yang mempunyai pengaruh dan kekuatan politik? Seluruh rakyat Malaysia terkejut dengan berita pembebasan Yang Berhormat Ahmad Maslan daripada tuduhan di Mahkamah untuk dua kesalahan yang amat serius. 

                          V. Sivakumar 

Jelas, kes ini membuktikan wujudnya amalan ‘dua darjat’  dalam sistem keadilan di negara kita. Saya pasti  perkara ini tidak mungkin berlaku jika tertuduh itu bukanlah seorang Ahli Parlimen yang berpengaruh. Ahli Parlimen Pontian, Ahmad Maslan yang juga merupakan Setiausaha Agung UMNO telah diberi tawaran kompaun dan dibebaskan setelah pendakwaan terhadapnya dibuat dan dihadapkan di mahkamah. 

Integriti dan kredibiliti institusi Peguam Negara telah terhakis sepenuhnya apabila sistem perundangan negara kita dipermainkan semata-mata untuk berpihak kepada kuasa kerajaan yang memerintah. Rakyat melihat tindakan ini sebagai satu kompromi yang amat menjejaskan imej institusi kehakiman dan Peguam Negara. 

Penarikan semula pendakwaan terhadap Ahmad Maslan adalah tidak wajar. Apakah ini sengaja dilakukan untuk memberi peluang  dan membuka jalan kepada beliau untuk dipilih sebagai Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat? Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membebaskan Ahmad Maslan daripada pertuduhan tidak mengisytiharkan RM2 juta yang diterima daripada mantan Perdana Menteri YB Najib Tun Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri dan memberi pernyataan palsu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Ahmad Maslan dilepaskan daripada kedua-dua pertuduhan dengan membayar kompaun RM1.1 juta. 

Adakah ini bermakna kerajaan hari ini akan mencari jalan untuk membebaskan semua kluster mahkamah dengan ‘beat the system’ yang sedia ada?

Selasa, 28 September 2021

Pertanyaan-Pertanyaan Menteri 21/9/2021Tuan Sivakumar Varatharaju Naidu [Batu Gajah] minta Menteri Pengajian Tinggi menyatakan mengenai peluang pendidikan tinggi yang disediakan terutamanya ke universiti-universiti awam bagi lepasan diploma daripada politeknik-politeknik tempatan. Didapati ramai yang memperoleh keputusan yang cemerlang dari politeknik tidak mendapat tempat melanjutkan pelajaran di menara gading tahun ini. Mohon penjelasan.

                     V. Sivakumar 

Menteri Pengajian Tinggi [Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad): Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Batu Gajah. Secara umumnya pelajar-pelajar politeknik disediakan untuk memenuhi keperluan industri. Namun pihak kementerian juga menggalakkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Antara inisiatif KPT adalah dengan membuat kerjasama artikulasi program diploma politeknik ke program Ijazah Sarjana Muda Malaysian Technical University Network (MTUN).

Untuk makluman Yang Berhormat, Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA menyelaras permohonan kemasukan pelajar ke universiti awam melalui sistem UPU Online. Penyelarasan ini merangkumi permohonan, pemilihan, penawaran, hebahan dan rayuan bagi program pengajian lepasan STPM, asasi, matrikulasi dan diploma untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di universiti awam. Kejayaan mendapat tempat pengajian bergantung sepenuhnya kepada markah merit, bilangan tempat yang disediakan serta kelayakan calon selain kecemerlangan dalam proses temu duga yang dilaksanakan di universiti awam bagi sesetengah program pengajian yang memerlukan kompetensi.

Pada sesi akademi 2021/2022, KPT telah menerima sebanyak 7,652 orang calon lepasan politeknik yang memohon dan layak untuk melanjutkan pengajian ke universiti awam. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 5,103 ataupun 67 peratus telah ditawarkan tempat pengajian. Bilangan ini menunjukkan peningkatan sebanyak lima peratus berbanding 4,445 daripada 7,175 orang calon yang memohon pada sesi akademi 2020/2021. Daripada analisa KPT, calon tidak ditawarkan tempat berkemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya:

(i) persaingan yang sengit di antara pelajar diploma, asasi, matrikulasi dan STPM untuk mendapatkan tempat di IPTA; 
(ii)tidak berjaya semasa sesi temu duga yang dijalankan secara bersemuka atau secara dalam talian; 
(iii) memilih program yang sangat kompetitif dengan permintaan yang tinggi akan mengehadkan peluang calon untuk mendapat tempat; dan
 (iv) tempat yang ditawarkan bagi tiap bidang pengajian adalah terhad.

Tuan Sivakumar Varatharaju Naidu [Batu Gajah]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri. Saya juga ingin tahu, adakah rancangan kerajaan dalam mengembangkan pendidikan politeknik di negara kita. Adakah kursus-kursus peringkat ijazah dan ijazah tinggi akan diperluaskan lagi di institusi politeknik? Sejauh manakah kebolehpasaran lepasan daripada politeknik dalam pasaran buruh hari ini berbanding dengan institusi-institusi yang lain? Mohon Menteri jawab, terima kasih.

Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad: Terima kasih banyak atas soalan tambahan dan atas keprihatinan daripada Yang Berhormat Batu Gajah. Tuan Yang di-Pertua, dalam kita hendak mengembangkan pendidikan politeknik negara ini, kolaborasi merentas kementerian bersama pihak industri telah diperkukuhkan melalui penubuhan Majlis TVET Negara. Urus setia Majlis TVET Negara ini KPT sendiri.

Bagi memastikan kurikulum pendidikan politeknik sentiasa relevan dengan perkembangan teknologi terkini, Majlis Penasihat Industri juga telah ditubuhkan bagi memberi input dan berkongsi maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan keperluan industri. Memang betul KPT akan memperluaskan penawaran program ijazah sarjana muda di politeknik melalui work-based learning (WBL) di politeknik premier Yang Berhormat.

Manakala untuk tadi soalan mengenai kebolehpasaran pula, kebolehpasaran graduan politeknik bagi tempoh lima tahun adalah melebihi 90 peratus. Saya hendak bagi contoh, pada tahun 2018, kebolehpasaran ialah 96.1 peratus. Pada tahun 2019 pula, kebolehpasaran 96.7 peratus. Ada sedikit pengurangan pada tahun 2020 disebabkan cabaran kita menghadapi pandemik COVID-19 iaitu 91.4 peratus.

Ini menunjukkan bahawa kebolehpasaran graduan daripada politeknik ini memang sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan institusi-institusi lain, Yang Berhormat. Terima kasih.

Khamis, 23 September 2021

Perkasakan Kamar Khas Dalam Proses Reformasi Parlimen

Cadangan Ahli Parlimen Batu Gajah, V.Sivakumar dalam hal berkaitan Reformasi Parlimen. 


Sejak bulan Mei 2016 Parlimen Malaysia mempunyai satu lagi sayap baru yang telah dikembangkan untuk menyuburkan elemen semak dan imbang. Kamar Khas telah diwujudkan untuk memberi ruangan yang lebih kepada wakil rakyat untuk mengutarakan persoalan-persoalan tertentu dibawa  kepada perhatian kerajaan. Kamar Khas telah menjadi sebahagian daripada  fungsi parlimen yang utama. 

                       V. Sivakumar 

Kamar  Khas ini bersidang  pada waktu petang apabila Dewan Rakyat atau Dewan Negara bersidang. Kamar ini menjalankan fungsi tambahan Parlimen untuk menjawab ucapan yang dibawa oleh Ahli-ahli Parlimen di bawah Peraturan Mesyuarat 17.  Sebelum wujudnya Kamar Khas, fungsi ini dilakukan di bawah ucapan penangguhan di Dewan Utama pada waktu petang. Keberkesanan ucapan penangguhan itu telah dipertikaikan oleh pelbagai pihak termasuk Ahli-ahli Parlimen sendiri. 

Hari ini, persidangan Kamar Khas bermula 2:30 petang.  Dua orang Ahli Parlimen akan diberi peluang untuk membaca usul yang telah dikemukakan olehnya lebih awal. Ucapan itu akan dijawab oleh Menteri atau Timbalan Menteri. Tetapi, ucapan dalam Kamar Khas itu bukanlah  berbentuk perbahasan. Jawapan yang diberikan itu haruslah diterima secara bulat-bulat tanpa diberi peluang untuk mempertikaikan fakta-fakta yang diberikan oleh kerajaan. 

Ahli Parlimen yang membangkitkan usul itu tidak ada  peluang untuk membahas atau mengemukakan soalan tambahan. Ini adalah satu daripada kelemahan prosiding di  Kamar Khas. Kelemahan ini perlu diperbaiki demi memartabatkan fungsi Kamar Khas sebagai penyubur konsep semak dan imbang. Urusan soal-jawab mengenai dua usul yang dibincangkan itu hanya mengambil masa lebih kurang 30 minit sahaja. Kita merugikan segala sumber yang ada jika Kamar Khas digunakan kurang daripada 10% masa persidangan. 

Kamar Khas tidak berfungsi dalam keadaan yang optima.  Oleh yang demikian, perkara ini perlu diperincikan apabila kita membincangkan tentang reformasi Parlimen.  Fungsi dan peranan Kamar Khas perlu ditambah baik dan diuruskan dalam keadaan kapasiti penuh. 

Kita sudah pun mempunyai semua sumber dan fasiliti yang mantap di Kamar Khas. Maka, kemudahan-kemudahan itu haruslah digunakan sepenuhnya. 

Saya mencadangkan supaya Kamar Khas bersidang serentak dengan dewan utama iaitu bermula 10.00 pagi sehingga tamat 5:30 petang. Ini membolehkan banyak perkara-perkara kepentingan rakyat dibincangkan di Kamar Khas. 

Hari ini,  banyak soalan-soalan yang dikemukakan Ahli-ahli Dewan tidak dapat dijawab kerana kesuntukan masa. Beban ini boleh dipindahkan ke Kamar Khas. Keberkesanan institusi Parlimen dapat ditingkatkan lagi apabila sesi soal-jawab dipergiatkan melalui sistem Kamar Khas. 

Perkara-perkara yang spesifik dan soalan-soalan berkaitan dengan kawasan Parlimen masing-masing bolehlah dibawa dalam perbincangan Kamar  Khas.  Isu-isu seperti ini tidak perlu dibawa, dibahas dan dijawab di dalam Dewan utama. 
Ini merugikan masa dan kualiti perbahasan. 

Walaupun isu-isu kawasan adalah penting tetapi  lebih sesuai untuk dibincangkan di forum yang sesuai seperti di Kamar Khas. Ini membolehkan isu-isu kecil juga mendapat tempat dalam perbincangan Parlimen. Tindakan-tindakan susulan dapat diambil dengan segera oleh pegawai-pegawai daripada kementerian. 

Pembaharuan ini akan memberi  ruangan yang lebih besar kepada Dewan Utama untuk menguruskan perkara-perkara nasional yang mustahak. Justeru, imej institusi Parlimen Malaysia dapat dipertingkat lagi melalui pembaharuan ini. 

Saya mencadangkan supaya fungsi Kamar Khas juga diberi perhatian dalam proses reformasi  Parlimen yang dibincangkan oleh Kerajaan dan Pakatan Harapan. Harap semangat persefahaman ini akan benar-benar menzahirkan badan sebuah perundangan yang efektif di negara kita. Kerjaaan dan pembangkang harus bersatu hati dalam segala usaha untuk memperkasakan institusi Parlimen demi kepentingan rakyat dan negara. 

V. Sivakumar 
Ahli Parlimen Batu Gajah 
23 September 2021

Khamis, 16 September 2021

Selamat Menyambut Hari Malaysia

Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Malaysia telah membuktikan kemampuannya di arena antarabangsa. Kepelbagaian budaya merupakan khazanah kebanggaan negara. Perpaduan dalam kemajmukan kaum adalah lambang keunikan yang paling cemerlang. Semoga Malaysia akan memperkukuhkan kekuatan ini pada tahun-tahun akan datang. Kebersamaan adalah kekuatan kita. Selamat Menyambut Hari Malaysia 

V. Sivakumar
Ahli Parlimen Batu Gajah

SOALAN DEWAN RAKYAT


TUAN SIVAKUMAR VARATHARAJU NAIDU minta MENTERI KESIHATAN menyatakan secara terperinci apakah tindakan-tindakan yang diambil apabila seseorang yang diuji itu didapati COVID-19 positif. Nyatakan prosedur-prosedur kuarantin bagi orang yang dijangkiti dan keluarganya sebagai tindakan pengawalan yang berkesan.
                       V. Sivakumar 

JAWAPAN MENTERI KESIHATAN

Yang di Pertua,

Terdapat tiga cara seseorang itu boleh menjalani ujian COVID-19 samada melalui ujian kendiri atau ujian di fasiliti kesihatan kerajaan atau di fasiliti kesihatan swasta. Keputusan ujian ini perlu di kunci masuk (key in) ke dalam Sistem Informasi Makmal Kesihatan Awam (SIMKA). Seterusnya keputusan ini akan masuk ke dalam sistem MySejahtera. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) membuat verikasi dan pengesahan maklumat peribadi termasuk nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor talian yang boleh dihubungi serta kontak rapat ke atas kes-kes positif. Bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai kapasiti untuk mengasingkan kes-kes ini di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Risiko Rendah (PKRC), kes-kes yang tidak bergejala (kategori 1) atau bergejala ringan (kategori 2), diasingkan (isolation) di rumah atau di tempat kediaman, di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit [Akta 342], 1988. Mereka ini diberi Home isolation Order (HIO) secara maya. Kes-kes ini seterusnya diarah untuk memantau diri sendiri setiap hari dalam aplikasi Mysejahtera. Pihak PKD boleh memantau keadaan mereka melalui dashboard di PKD masing-masing. Prosedur pemantauan secara maya ini dipanggil Virtual COVID-19 Assessment Centre (CAC). Sekiranya mereka mengalami gejala teruk semasa diisolasi di rumah atau di tempat kediaman, mereka dikehendaki menghubungi pihak PKD atau CAC fizikal atau terus menghubungi ambulan untuk ke hospital.

Sebaliknya ada beberapa negeri masih mempunyai kapasiti untuk membuat pengasingan kes-kes positif COVID-19 di hospital atau PKRC. Kes-kes positif ini akan diarah untuk pergi ke CAC secara fizikal. Terdapat dua jenis CAC fizikal iaitu yang dikendalikan oleh Kerajaan dan swasta dan kes boleh membuat pilihan samada memilih untuk ke CAC Kerajaan atau sebaliknya.

Semasa di CAC, penilaian COVID-19 dilakukan untuk menentukan status kesihatan pesakit samada dalam kategori 1, 2, 3, 4 atau 5. Bagi kategori 3, 4 atau 5, kes akan dirujuk terus ke hospital untuk rawatan lanjut. Bagi kategori 1 dan 2, penilaian selanjutnya dilakukan samada kes mengalami komorbiditi serta kesesuaian rumah untuk diisolasi. Bagi kes yang mempunyai penyakit komorbiditi, risiko kesihatan lain seperti wanita mengandung, bayi atau rumah tidak sesuai, kes akan diarah dimasukkan di Pusat Kuarantin Rawatan COVID-19 Risiko Rendah (PKRC). Penyakit kormobiditi yang dimaksudkan adalah penyakit seperti sakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis atau masalah kegemukan. Bagi kes yang tiada komorbiditi atau risiko kesihatan lain dan rumah sesuai untuk isolasi, kes diarah untuk isolasi di rumah. Kes akan diberikan HIO dan dipakaikan gelang pengawasan (wristband) selama 10 hari.

Seperti mana virtual CAC kes positif ini juga diarah untuk membuat pemantauan harian kendiri dengan menggunakan Home Assessment Tool (HAT) dalam MySejahtera dan jika mengalami gejala, kes boleh lapor ke CAC untuk penilaian selanjutnya. Petugas kesihatan di CAC akan menghubungi kes untuk membuat penilaian kesihatan. Jika penilaian kesihatan mendapati kes bertukar ke kategori 3, 4 atau 5, kes akan dirujuk ke hospital. Sekiranya kes mempunyai gejala teruk semasa tempoh isolasi di rumah/tempat kediaman, mereka juga boleh terus ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan tanpa melalui CAC terlebih dahulu.

Pada hari ke-10, kes positif yang tiada sebarang gejala, dikehendaki datang ke CAC untuk penilaian status selanjutnya. Jika tiada gejala, kes diberikan pelepasan pengawasan dan pemerhatian (release order - RO) dari HIO pada hari ke-10. Sebaliknya jika kes positif ini dipantau secara maya (virtual CAC), pada hari ke 10, MySejahtera akan memaparkan tanda tamat pada HIO maya. Kes tidak perlu pergi ke CAC fizikal lagi.

PKD juga melakukan penilaian untuk mengenalpasti kontak rapat bagi kes positif. Kontak rapat yang mengalami gejala akan diarah untuk ke CAC atau terus diarah untuk dikuarantin di rumah / tempat kediaman jika negeri tiada kapasiti untuk melaksanakn CAC fizikal untuk membuat ujian pengesanan penyakit COVID-19. Kontak rapat diberikan Perintah Pengawasan dan Pemerhatian (Home Surveillance Order - HSO) sertakan dipasangkan gelang pengawasan selama 10 hari. Pada hari ke-10, kes datang ke CAC untuk penilaian status selanjutnya. Jika tiada gejala, kes diberikan pelepasan pengawasan dan pemerhatian (release order - RO) dari HIO pada hari ke-10.

Yang di Pertua,

Untuk tindakan pengawalan perebakan penyakit COVID-19, kes positif yang diisolasi dan kontak rapat yang dikuarantin perlu mematuhi amalan-amalan berikut semasa isolasi atau kuarantin di rumah atau tempat kediaman.

i.Isolasi atau kuarantin dalam bilik yang berasingan daripada ahli keluarga.
ii. Bilik mempunyai tandas bersambung (attached bathroom).
iii. Pakai pelitup muka sekiranya perlu keluar dari bilik dalam rumah atau tempat kediaman dan elakkan bergaul rapat dengan orang lain. Hadkan jarak anda dengan mereka yang sihat sekurang-kurangnya dua (2) meter.
iv. Pastikan pengudaraan rumah atau tempat kediaman dalam keadaan baik seperti membuka tingkap.
v. Makanan hendaklah dihantar ke bilik oleh ahli keluarga (hanya diletakkan di luar bilik)
vi. Gelang pengawasan hendaklah dipakai sepanjang masa perintah pengawasan dan pemerhatian.
vii. Perlu sentiasa boleh dihubungi.
viii. Hendaklah berada di rumah atau tempat kediaman sepanjang tempoh pengawasan dan pemerhatian ini.
ix. Sekiranya bergejala, sentiasa pakai pelitup muka. Tutup mulut dan hidung anda menggunakan tisu apabila batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah dan CUCI TANGAN serta merta dengan sabun atau hand sanitiser. Dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran untuk penilaian kesihatan.
x. Pada hari ke-10, kes dikehendaki pergi ke CAC untuk penilaian serta pelepasan Perintah Pengawasan & Pemerhatian (release order - RO) serta pemotongan gelang pengawasan.
xi. Pada hari ke-10, kontak rapat dikehendaki ke Pejabat Kesihatan berhampiran untuk pelepasan Perintah Pengawasan & Pemerhatian (release order - RO) serta pemotongan gelang pengawasan.

Sekian, terima kasih.

Selasa, 14 September 2021

Peluang Terbaik Untuk Menggubal Akta Anti Lompat Parti

Kenyataan Media V.Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah, Timbalsn Setiausaha Agung DAP Malaysia, Timbalan Pengerusi DAP Perak, Setiausaha Majlis Pakatan Harapan Perak pada 14 September 2021 di Parlimen Malaysia. 


Demi kestabilan politik di negara kita, Akta Anti Lompat Parti perlu diwujudkan dengan segera. Undang-undang ini perlu digubal untuk mendapatkan semula keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi negara kita. Sejak sekian lama kita menghadapi kucar-kacir politik kerana terdapat dari kalangan wakil rakyat yang berpaling tadah. Ini mengakibatkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat ditumbangkan oleh beberapa individu kerana kepentingan peribadi. Akhirnya mandat rakyat dipermainkan oleh ahli-ahli politik dengan pelbagai taktik kotor. 

                        V. Sivakumar Keadaan ini menyebabkan proses pilihanraya tidak membawa makna yang sebenar kepada rakyat yang keluar mengundi. Saya percaya setiap rakyat yang menghormati sistem demokrasi berparlimen mahu melihat undang-undang Anti Lompat  Parti  diwujudkan segera untuk menyelamatkan negara kita daripada ahli-ahli politik yang tidak bertanggungjawab. 

Memorandum Persefahaman Tranformasi Dan Kestabilan Politik Diantara Kerajaan Persekutuan Dan Pakatan Harapan yang ditandatangani semalam di Parlimen akan membuka lembaran baru ke arah politik yang lebih matang dan menjurus kepada penggubalan undang-undang Anti Lompat Parti yang lama dinantikan. Saya percaya ini adalah peluang terbalik untuk pihak kerajaan mahupun pembangkang untuk bekerjasama dem melaksanakan satu tanggungjawab penting dalam menutup kelompangan undang-undang  yang amat memudaratkan negara. 

Undang-undang Lompat Parti ini akan menghilangkan peluang mana-mana wakil rakyat yang dipilih untuk berpaling tadah. Justeru, nilai ekonomi atau nilai niaga wakil rakyat akan turun ke ‘sifar’. Kita juga dapat membendung amalan rasuah dalam aktiviti jual beli dan perdagangan wakil rakyat. Selain daripada itu, penyalahgunaan kuasa dan unsur-unsur ugutan terhadap wakil rakyat juga dapat dielakkan melalui undang-undang ini. 

Wakil rakyat akan terus setia kepada parti yang mereka wakili. Rakyat juga tidak perlu bimbang tentang pilihan mereka. Politik negara akan menjadi lebih harmoni. Kesejahteraan rakyat pula terjamin. Ekonomi negara dapat dipulih dan dimantapkan. Keyakinan pelabur-pelabur juga dapat ditingkatkan. 

Undang-undang Anti Lompat Parti ini boleh membawa satu perubahan besar dalam dinamika politik negara kita yang semakin tergugat dengan adanya fenomena ‘katak melompat ke sana, melompat ke sini’. Amalan ini  amat dibenci oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita bersama-sama meletakkan tanda noktah kepada perbuatan  yang jijik ini melalui undang-undang Anti Lompat Parti.

Jumaat, 10 September 2021

Art Harun Perlu Nyatakan Pendirian atau Letak Jawatan

Kenyataan Media V.Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah, Timbalan Setiausaha Agung DAP Malaysia, Timbalan Pengerusi DAP Perak, Setiausaha Majlis Pakatan Harap Perak, Mantan Yang Dipertua Dewan Negeri Perak pada 10 September 2021 di Ipoh. Dalam sistem demokrasi Malaysia, institusi Parlimen adalah yang paling mulia. Institusi ini tidak boleh dicemari supaya nama baik negara tidak tergugat di dalam dan di arena antarabangsa. 

                      V. Sivakumar 
Ketua cabang legislatif ialah Yang Dipertua Dewan Negara, dan Yang Dipertua Dewan Rakyat yang juga dikenali sebagai Speaker Dewan Negara  dan Speaker Dewan Rakyat. Kedua-dua Yang Dipertua itu dibantu oleh Timbalan-timbalannya dalam urusan pengendalian Parlimen. 

Jawatan Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua adalah sangat dihormati bukan sahaja dari kalangan ahli-ahli Parlimen malah oleh seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini, satu kontrovesi telah mula menghantui pemikiran rakyat jelata apabila Perdana Menteri  YAB Dato’ Sri Ismail Sabri mencalonkan Ahli Parlimen Pontian iaitu YB  Datuk Seri Ahmad Mazlan untuk mengisi kekosongan jawatan Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat.

Pencalonan ini bukan sahaja menimbulkan kontrovesi dari kalangan ahli-ahli politik tetapi menimbulkan kebimbangan dan kemarahan seluruh rakyat Malaysia. Ahmad Mazlan adalah diantara pemimpin-pemimpin “Kluster mahkamah” yang mempunyai tuduhan yang berat. 

Beliau didakwa mengikut seksyen 32 (8)(c) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM 3 juta atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. 

Oleh itu, Ahmad Mazlan bukanlah calon yang layak untuk jawatan Timbalan Speaker bagi Dewan Rakyat yang mulia. Perdana Menteri Ismail Sabri telah membuat satu pilihan yang cukup janggal apabila beliau menamakan Ahmad Mazlan bagi mengisi jawatan tersebut.

Pandangan saya ini adalah seiring dengan YB Tan Sri Rais Yatim, Yang Dipertua Dewan Negara yang secara ikhlas membuat kenyataan bahawa jawatan Yang Dipertua  atau Timbalan Yang Dipertua  tidak boleh ditawarkan kepada sesiapa sahaja yang dituduh dan  didakwa di mahkamah.

Beliau menegaskan lagi bahawa sesiapa yang dicalonkan untuk jawatan-jawatan itu mestilah bersih dari segi rekod jenayah atau sebarang pendakwaan di mahkamah. Saya sangat bersetuju dengan kenyataan Tan Sri Rais Yatim yang berpegang kepada prinsip demi menjaga nama baik institusi Parlimen.

Tetapi, saya rasa amat kecewa kerana Yang Dipertua Dewan Rakyat YB Datuk Azhar Azizan Harun (Art Harun) masih membisu mengenai pencalonan ini. Sehingga detik ini beliau tidak membuka mulut memberi apa-apa komen tentang pencalonan Ahmad Mazlan. 

Suatu ketika dahulu, Art Harun dipercayai sebagai seorang reformis yang disegani. Tetapi hari ini, beliau telah kehilangan keperibadian dan  prinsip perjuangannya. Beliau tidak  berani membuat apa-apa kenyataan  mengenai pencalonan  jawatan Timbalan Yang Dipertua. 

Saya memohon kepada beliau supaya  membuat kenyataan terbuka mengenai pendiriannya seperti mana yang dibuat oleh Yang Dipertua Dewan Negara. Jika tidak, adalah wajar untuk beliau meletakkan jawatannya secara terhormat dengan hati terbuka supaya kemuliaan institusi Parlimen tidak dicabuli oleh mana-mana pihak.

Rabu, 8 September 2021

How could Prime Minister Dato Seri Ismail Sabri nominate a “court cluster” as candidate for Dewan Rakyat Deputy Speaker?

MEDIA RELEASE 1. Parliament is the symbol of independence and fountain of democracy for our country. 

2. It is shocking to note that Prime Minister Datuk Seri Ismail Sabri has been reportedly nominated an accuse who has been charged in court for corrupt practice & breaching money laundering Act  as candidate for Deputy Speaker. 

3. Ismail Sabri owed the nation an apology when he submitted Dato Seri Ahmad Maslan, MP for Pontian as candidate to be elected as Dewan Rakyat Deputy Speaker after the post was left vacant following the resignation by Dato Seri Azalina Othman, MP for Pengerang. 

4. Ahmad Maslan’s nomination not only did not augur well for our Parliament institution, it is also an open assault to the institution’s reputation. 

5. It is also worthy to note that whether the former Prime Minister, Tan Sri Mahaddian Yassin and his Bersatu party who has vowed not to work with the kleptocrat will instead breach their promise by voting for Ahmad Maslan when the motion comes up for voting on the 14th September, 2021. 

6. Parliament of Malaysia deserves a better candidate who has integrity & can make the institution proud, not some one who has been charged in court for corrupt practice and breaching money laundering Act. This will definitely tainted the reputation of our parliament. 

7. In view of the above, I hereby call on all 220 Members of Parliament NOT to vote for the candidate with tainted record otherwise it will bring enormous shame to our Parliament including all members of the august house too. 

Date : 8th September, 2021. 

V Sivakumar 


Member of Parliament for Batu Gajah

Former Speaker, Perak State Legislative Assembly