Jumaat, 18 Disember 2015

Kuil Sri Raja Rajeswari Amman

Sebuah kuil hindu yang dinamakan Kuil Sri Raja Rajeswari Amman sedang dalam proses pembinaan di Kawasan Menglembu. Kuil tersebut merupakan bakal kuil hindu yang terbesar di kawasan tersebut.

Untuk menyiapkan bangunan kuil yang baru, pihak pengurusan masih memerlukan jumlah wang yang banyak. Sebagai tanggungjawab saya, saya telah menyumbangkan sebanyak RM3000.00. 

Harap masyarakat setempat dan rakan-rakan yang beragama Hindu di seluruh negara akan membantu pihak pengurusan kuil tersebut dengan memberi sedikit sebanyak sumbangan.Program Deepavali di Jelapang Tambahan, DUN JelapangPada 28 November 2015, Jamuan Makan Malam Deepavali telah diadakan di Kawasan Jelapang Tambahan berhampiran Kuil Madurai Veeran. Lebih kurang 200 orang penduduk kawasan tersebut telah menghadirkan diri ke jamuan itu.

Dalam majlis tersebut, saya telah mengambil sedikit kesempatan untuk memberikan ucapan ringkas kepada para hadirin. Ucapan tersebut adalah berkenaan dengan bagaimana cukai GST dan penurunan nilai matawang ringgit akan menjadi masalah ekonomi rumah tangga rakyat Malaysia.

Tambahan lagi, saya juga memberi nasihat kepada para penduduk Jelapang untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah Tamil untuk memastikan kesinambungan adat, budaya, seni, agama, warisan dan bahasa kaum India di negara ini. Jangan dibiarkan seperti di Indonesia, nama sahaja orang India tetapi pertuturan dalam bahasa Indonesia. Perkara ini bakal menyebabkan kita hilang identiti sendiri.

Saya turut memberi peringatan kepada semua supaya tidak mempersoalkan kewujudan sekolah-sekolah Tamil & Cina di negara ini. Ini adalah hak kebebasan yang diberikan oleh perlembagaan & Akta Pendidikan.


Kualiti Perkhidmat Sektor Kesihatan Perlu Ditingkatkan Jika Malaysia Benar-benar Berhasrat Menjadi Negara Maju

Kenyataan Media YB V.Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah & Timbalan Pengerusi DAP Perak pada 5 Disember 2015 di Ipoh

Perkhidmatan kesihatan adalah penting untuk menjamin kualiti hidup rakyat yang baik dan imej negara yang bersasarkan Wawasan 2020 iaitu Malaysia sebagai sebuah negara maju. Sektor kesihatan ini boleh menjadi salah satu faktor penentu kejayaan negara mencapai hala tuju yang dimuktamadkan oleh Perdana Menteri yang Keempat Tun Dr Mahathir.

Jika negara kita tidak mempunyai perkhidmatan kesihatan yang baik, maka adalah tidak wajar untuk  dianggap sebagai sebuah negara maju. Ini adalah kerana salah satu kriteria negara maju ialah mempunyai perkhidmatan kesihatan yang  unggul dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat pada kos yang berpatutan.

Sistem kesihatan yang baik juga merupakan kebanggaan sesebuah negara. Kita sudah pastinya mahu negara kita menaikkan taraf perkhidmatan kesihatan kepada taraf dunia ataupun ‘world class’. Tetapi adakah ini boleh dicapai dalam tempoh 5 tahun  akan datang?

Negara kita berhasrat mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. Kita hanya mempunyai satu lagi rancangan  lima tahun iaitu Rancangan Malaysia Yang Ke Sebelas (RMK11) untuk menjayakan aspirasi tersebut. Tetapi, dalam jangka masa 5 tahun itu, bolehkah negara kita meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan pada tahap yang dibanggakan itu? Bolehkah kita bersaing dengan negara-negara maju yang lain?

Saya ingin memberi satu contoh di sini iaitu mengenai klinik kesihatan di kawasan bandar iaitu Klinik Kesihatan Buntong. Klinik Kesihatan Buntong ini sebenarnya terletak di kawasan Parlimen Batu Gajah. Saya tidak menafikan bahawa rakyat setempat telah mendapat akses perkhidmatan perubatan daripada klinik itu. Tetapi, adakah perkhidmatan yang diberikan itu boleh diberi kepujian?

Apabila pelanggan-pelanggan atau pesakit-pesakit klinik kesihatan itu diminta untuk memberi komen, mereka mengemukakan beberapa rungutan yang berasas. Satu daripadanya ialah mengenai masa menunggu yang terlalu lama. Mereka berpendapat klinik berkenaan tidak mencukupi kakitangan.

Pada kebiasaanya, diperhatikan bahawa banyak diantara kaunter-kaunter pendaftarannya  ditutup sepanjang masa. Alasannya ialah tidak cukup kakitangan yang disediakan oleh pihak kementerian. Ini menyebabkan pesakit-pesakit terpaksa menunggu berjam-jam sebelum berjumpa dengan pegawai perubatan.

Selain daripada itu, saya juga difahamkan bahawa tidak ada perkhidmatan ambulans di Klinik Kesihatan Buntong. Adakah ini benar? Jika benar, kenapa? Saya dimaklumkankan bahawa Klinik berkenaan pernah memiliki ambulansnya tersendiri suatu ketika dahulu. Apa telah terjadi kepada ambulans milik Klinik Kesihatan Buntong itu?

Inilah keadaan di sebuah Klinik Kesihatan di kawasan Bandar. Bagaimanakah pula klinik-klinik yang wujud di kawasan luar bandar dan pendalaman? Sudah pasti lebih teruk keadaannya daripada ini. Bayangkan  perkhidmatan kesihatan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan kepada Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

Dalam Rancangan Malaysia Ke Sebelas, kerajaan telah menggariskan 4 strategi untuk mencapai akses sejagat kepada penjagaan kesihatan yang berkualiti. Strategi-strategi itu ialah seperti berikut:

 1.  Meningkatkan sokongan yang bersasar, khususnya bagi masyarakat yang       kurang mendapat akses kepada perkhidmatan.
     2.     Menambah baik sistem penyampaian untuk ‘outcome’ kesihatan yang           lebih baik.  
     3.    Memperluaskan kapasiti bagi meningkatkan akses kepada perkhidmatan       penjagaan kesihatan
     4.   Mempergiatkan kerjasama antara sektor awam, swasta dan NGO untuk         meningkatkan kesedaran kesihatan.

Pada hemat saya pelaksanaan 4 strategi di atas memerlukan masa yang lebih panjang. Memandangkan keadaaan ekonomi negara yang semakin merudum, adalah sukar untuk mencapai matlamat yang disasarkan itu dalam tempoh 5 tahu akan datang. Walau bagaimanapun, kerajaan harus memberi tumpuan utama kepada sektor kesihatan negara kita dalam soal-soal infra struktur, peralatan, perkidmatan kecemasan, pencegahan penyakit dan  kawalan jangkitan.


Diskriminasi Kenaikan Pangkat Menyebabkan Penglibatan Bukan Melayu Dalam ATM Rendah, Bukan Kerana Tidak Patriotik.

Kenyataan Media YB V.Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah pada 3 Disember 2015 di Dewan Rakyat.
Dalam perbahasan saya pada peringkat Jawatankuasa, Bajet 2016 Kementerian Pertahanan 30 November 2015, beberapa isu penting telah dibangkitkan. Satu daripada isu yang saya ketengahkan ialah mengenai penglibatan kaum bukan Melayu dalam menganggotai pasukan pertahanan negara yang terdiri daripada Tentera Darat Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia.

Saya telah meminta Menteri Pertahanan memberi ulasan mengenai minat orang-orang bukan Melayu menjadi anggota Tentera. Saya juga telah memohonkan kepada Menteri Pertahanan memberikan statistik pengambilan anggota Angkatan Tentera Malaysia mengikut kaum bagi lima tahun yang terakhir.

Saya juga telah melontarkan pandangan pelbagai pihak yang mengatakan bahawa kenaikan pangkat di kalangan anggota tentera bukan Melayu adalah lambat dan sukar. Mungkin ini juga nerupakan satu faktor kenapa orang-orang bukan Melayu tidak begitu berminat untuk menjadi anggota tentera. Saya juga telah meminta Menteri untuk menyatakan jawatan-jawatan tertinggi dalam anggota tentera yang disandang dari kalangan kaum Cina, kaum India, kaum Orang Asli dan kaum pribumi Sabah dan Sarawak.Ketika memberi jawapan di Dewan Rakyat, Menteri Pertahanan berkata, 
"Kebanyakan kes-kesnya tentera ini memanglah Melayu. Jadi mempertahankan kedaulatan negara kita ini kebanyakan Melayulah”.

Kenyataan Menteri Pertahanan ini seolah-olah orang-orang bukan Melayu tidak ada semangat patriotisme mempertahankan ibu pertiwi. Saya telah menyangkal kenyataan Menteri Pertahanan yang secara tersirat mempersoalkan kesetiaan kaum bukan Melayu.

Saya rasa sungguh kecewa dengan kenyataan Menteri yang mempertikaikan semangat patriotisme  dan kesetiaan kaum bukan Melau kepada negara Malaysia.  Saya dengan tegasnya telah membidas kenyataan Menteri di Dewan Rakyat. Saya berkata, “ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kaum bukan Melayu tidak mahu terlibat atau memasuki Angkatan Tentera Malaysia. Bukan sebab faktor patrotisme yang dimaksudkan.” 

Saya berhujah bahawa ini adalah rungutan daripada anggota-anggota tentera bukan Melayu yang mendakwa terdapat diskriminasi dalam soal kenaikan pangkat dan sebagainya. Ini merupakan salah satu faktor penolak  yang telah mengagalkan minat kaum bukan Melayu menyertai tentera.

Menteri Pertahanan telah berjanji untuk memberikan statistikmengenai pengambilan dan kenaikan pangkat kaum bukan Melayu secara bertulis. Walau bagaimanapun beliau juga berkata, “kenaikan pangkat di kalangan kaum bukan Melayu adalah sedikit kerana peratusan kaum bukan Melayu adalah sedikit”. Apa yang beliau maksudkan ialah bilangan penyertaan yang kecil menyebabkan kenaikan pangkat  juga kecil di kalangan kaum bukan Melayu.

Pada pandangan saya, kenyataan Menteri Pertahanan adalah tidak rasional. Apabila bilangan kaum Bukan Melayu adalah rendah, ini sepatutnya memberi peluang kenaikan pangkat yang lebih besar kepada golongan ini. Kementerian seharusnya memberi peluang yang lebih banyak kepada kumpulan minoriti.  Ini akan menonjolkan kerelaan pihak Kementerian Pertahanan untuk menggalakan lebih ramai kaum bukan Melayu menyertai angkatan tentera. Ini juga boleh menjadi faktor penarik kepada mereka. Kerajaan telah gagal dalam aspek itu.  Alasan yang diberikan juga adalah tidak munasabah.

Oleh yang demikian, saya mencadangkan supaya kerajaan mengkaji semula dasar kenaikan pangkat ATM yang sedia ada untuk memberi peluang kenaikan pangkat tanpa diskriminasi terhadap kaum bukan Melayu.


Jumaat, 20 November 2015

Perbahasan YB V.Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah, Peringkat Jawatan Kuasa, Bajet 2016 pada 19 November 2015


Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

1) B21 Butiran 010400 Industri Padi Dan Beras

Kerajaan mensasarkan Tahap Sara Diri (SSL) beras pada kadar 100% menjelang tahun 2020. Berapakah jumlah hasil padi yang perlu dikeluarkan untuk mencapai SSL 100%. Berapakah Tahap Sara Diri beras pada tahun ini?

2) B21 Butiran 04000 Perikanan

Saya ingin mendapatkan jumlah tangkapan ikan mengikut negeri pada tahun lalu dan tahun ini. Apakah rancangan-rancangan kerajaan untuk memajukan dan mengembangkan industri perikanan  di Negeri Perak?

3) 21 Butiran 040700 Pembangunan Akuakultur


Adakah kerajaan mempunyai apa-apa cadangan untuk membantu penternak-penternak ikan kui di kawasan Kampung Bali, Tronoh, Parlimen Batu Gajah? Pengusaha-pengusaha ini menghasilkan produk ikan kui berkualiti tinggi, tetapi tidak mendapat sebarang bantuan daripada kerajaan.

Rabu, 18 November 2015

Peruntukan Untuk Sekolah Vernakul

Kenyataan Media YB V.Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah pada 17 November 2015 di Dewan Rakyat

Dalam Bajet 2015, kerajaan telah memperuntukkan RM800 juta untuk membangunkan dan menyelenggarakan fasiliti pendidikan. Daripada jumlah itu, RM450 juta disalurkan kepada Sekolah Kebangsaan, RM50 juta untuk SJKC, RM50 juta untuk SJKT, RM 50 juta untuk sekolah Mubaligh, RM50 juta untuk sekolah berasrama penuh, RM 50 juta untuk sekolah Agama bantuan kerajaan, RM50 juta untuk MRSM, RM25 juta untuk sekolah pondok dan RM 25 juta untuk Sekolah Menengah Cina.
Tetapi dalam Bajet 2016 yang dibentangkan hanya RM500 juta disediakan untuk semua sekolah yang berkenaan. Terdapat pengurangan sebanyak RM300 juta untuk pembangunan sekolah-sekolah. Kenapakah kerajaan tidak menunjukkan pecahan peruntukkan untuk setiap jenis sekolah seperti dalam bajet 2015?
Adakah kerajaan cuba menutup sesuatu? Saya cukup khuatir kerana kerajaan pasti akan memberi keutamaan kepada sekolah-sekolah kebangsaan dan menganak tirikan sekolah-sekolah vernakular.  Peruntukkan khusus untuk sekolah-sekolah vernakular telah sengaja disenyapkan.
Saya bimbang sekolah-sekolah vernakular akan dimangsakan dalam perebutan peruntukan oleh semua sekolah-sekolah lain. Tegasnya, saya meminta Menteri Pendidikan untuk memberi pecahan peruntukan mengikut jenis sekolah untuk  mengelakkan sebarang salah laku jika kerajaan tidak mempunyai apa-apa niat jahat dalam hal ini.
Dalam bajet 2015, 56.25% telah diperuntukkan untuk Sekolah Kebangsaan. Manakala Sekolah  Kebangsaan Jenis Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Sekolah Agama menerima 6.25%  masing-masing daripada jumlah peruntukan keseluruhabnya. Jika proposi yang sama diguna pakai, maka  Sekolah Kebangsaan harus meneerima RM281.25 juta dalam bajet 2016. Manakala Sekolah-sekolah Cina, Tamil dan Agama patut menerima sekurang-kurangnya RM31.25 juta masing-masing. Tetapi, Kementerian Pendidikan gagal memberi agihan seperti ini untuk memudahkan semua pihak.
Jawapan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan semalam dalam menjawab perbahasan;
Pada dalam bajet 2016 tidak ada pecahan seperti tahun-tahun yang lalu. Pihak Kementerian belum lagi membuat pengagihan lagi.
Ini adalah satu jawapan yang tidak boleh diterima. Nyata terdapat  udang disebalik batu dalam jawapan Menteri yang mempunyai maksud tersirat.


Khamis, 5 November 2015

Cadangan Membawa Masuk 1.5 Juta Pekerja Bangladesh, Beban Baru Yang Perlu Ditanggung oleh Malaysia.

Kenyataan Media YB V.Sivakumar Ahli Parlimen  Batu Gajah pada 4 November 2015 di Dewan Rakyat


Adakah negara kita benar-benar mengalami krisis kekurangan pekerja? Negara kita telah dibanjiri pekerja-pekerja asing dari Indonesia, Bangladesh, Nepal dan negara-negara lain. Memang tidak boleh dinafikan bahawa pekerja-pekerja asing diperlukan untuk pelbagai sektor. Tetapi, kehadiran mereka dalam jumlah yang begitu besar juga boleh menggugat kedudukan sosio-ekonomi negara. 

Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan bahawa 1.5 juta pekerja asing dari Bangladesh akan dibawa masuk ke negara kita secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun.  Beliau mendakwa tindakan ini adalah untuk memenuhi permintaan majikan dalam pelbagai sektor terutamanya perladangan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

Saya difahamkan kerajaan  telah mengadakan perbincangan dengan kerajaan Bangladesh dan bercadang untuk memeterai perjanjian pada bulan Julai yang lalu. Sudahkah perjanjian ini ditandatangani?

Saya berpendapat bahawa cadangan membawa masuk 1.5 juta pekerja Bangladesh tidak akan membawa kebaikan untuk negara kita. Jumlah ini cukup besar iaitu hampir ¾  daripada jumlah rakyat negeri Perak. Tindakan ini  bertentangan dengan objektif Rancangan Malaysia Ke11 yang berhasrat untuk mengurangkan pekerja asing berkemahiran rendah di negara ini. Pekerja-pekerja Bangladesh yang akan dibawa masuk itu adalah untuk kerja-kerja ‘kotor, berbahaya dan sukar’.  Mereka ini bukanlah pekerja mahir.

Mengikut Statistik yang diberikan oleh Kementerian Sumber Manusia, pekerja asing yang memiliki Pas Lawatan Kerja Sementara yang berdaftar di negara kita pada tahun 2014 telah mencecah 2.1 juta orang, sementara jumlah pendatang asing tanpa izin pula adalah berjumlah 4.6 juta.


Apabila kerajaan membawa masuk 1.5 juta  pekerja Bangladesh, maka jumlah keseluruhan pendatang asing akan mencecah 8.2 juta orang iaitu lebih kurang 27% daripada jumlah penduduk Malaysia. Bukankah bilangan yang besar ini akan membawa keluar khazanah negara dalam jumlah yang cukup lumayan?

Kehadiran pekerja-pekerja asing yang begitu ramai menjejaskan peluang pekerjaan orang-orang tempatan. Majikan memilih pekerja asing kerana kos yang rendah, boleh dikawal dan produktiviti tinggi. Ini akan menjadi rintangan untuk meningkatkan gaji rakyat negara kita. Gaji penduduk tempatan akan kaku selama-lamanya.

Statistik KWSP membuktikan lehih 40% pekerja tempatan berpendapatan kurang daripada RM2000 sebulan. Pendapatan bergabung pasangan suami isteri yang kurang daripada RM3500 pula adalah 65%. Dengan gaji pekerja yang sedemikian, Malaysia akan gagal mencapai taraf negara maju pada tahun 2020 kerana sasaran gaji individu RM5000 mustahil diperolehi dalam tempoh 5 tahun lagi.

Selain daripada itu keselamatan rakyat tempatan juga akan turut terancam dari segi jenayah dan kesihatan yang boleh menggugat kestabilan sosial negara kita. Mereka juga mendirikan rumahtangga dan mahu menjadi warganegara  Malaysia. Ramai juga akan memulakan perniagaan dan menguruskan kebun sendiri.  Hari ini, pekerja-pekerja asing sudah mempunyai perniagaan mereka sendiri di negara kita.

Cadangan membawa masuk 1.5 juta pekerja Bangladesh menimbulkan persoalan seperti berikut :

1  1)   Adakah Kementerian Sumber Manusia turut bersetuju dengan cadangan    yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, kerana pengumuman ini dibuat oleh  Menteri Dalam Negeri dan bukannya Menteri Sumber Manusia?

    2)   Kenapa boleh wujud permintaan yang begitu banyak untuk pekerja asing di negara kita. Apakah sumber yang dirujuk untuk membuktikan jumlah           permintaan itu? Adakah kajian terperinci telah dibuat mengenai hal ini? Dan   oleh siapa? 

    3)   Apakah kaedah atau cara pengendalian pengambilan pekerja Bangladesh   yang akan diguna pakai oleh kerajaan? Ramai yang berpendapat ianya           kurang telus dan seolah-olah ada udang disebalik batu.


Selain daripada itu, saya ingin tahu berapakah jumlah pekerja Bangladesh yang berada di negara kita pada masa ini? Daripada jumlah ini berapakah yang memasuki negara kita secara tidak sah? Berapakah jumlah PATI yang telah dihantar pulang selepas program 6P dilaksanakan?

Kemasukan pekerja-pekerja Bangladesh, akan merumitkan lagi masalah pengangguran di negara kita. Dianggarkan kadar pengangguran sekarang adalah di antara 2.9-3.2%. Kemasukan pekerja asing secara melambak akan meningkatkan kadar pengangguran mungkin lebih daripada 4 peratus.

Sektor Awam pula tidak mengambil pekerja baru. Banyak kilang-kilang dan syarikat-syarikat akan ‘Menutup kedai’ atau terpaksa melaksanakan Skim Pemisahan Bersama (MSS) dan Skim Pemberhentian Kerja Secara Sukarela (VSS). Semua ini akan meningkatkan kadar pengangguran di negara kita. Oleh yang demikian, saya membantah sekeras-kerasnya cadangan kerajaan  untuk membawa masuk 1.5 juta pekerja Bangladesh demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Rabu, 4 November 2015

Masalah Intergrasi Nasional Berpunca Daripada Parti Politik, Bukannya Sekolah-sekolah Vernakular

Kenyataan Media YB V.Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah pada 3 November 2015 di Dewan Rakyat


Saya tertarik dengan hujahan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Parit YB Dato Haji Mohd  Zaim Bin Abu Hasan yang membawa isu intergrasi kaum di negara kita dalam perbahasannya di Dewan Rakyat. Beliau berkata negara kita menghadapi masalah integrasi kaum yang semakin meruncing. Masalah Intergerasi antara kaum perlu diselesaikan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan negara kita. Saya amat bersetuju dengan pandangan beliau itu.


Tetapi, beliau mendakwa bahawa masalah intergrasi nasional ini adalah berpunca di peringkat sekolah. Beliau menuduh bahawa pengwujudan sekolah-sekolah cina dan sekolah-sekolah Tamil merupakan faktor ataupun punca yang menggagalkan integrasi nasional. Beliau mendakwa kita telah mengasingkan kanak-kanak sekolah mengikut kaum di peringkat awal lagi. Beliau berpendapat penghapusan sekolah-sekolah vernakular yang digantikan dengan sekolah satu aliran akan mewujudkan integrasi nasional.


Saya berpeluang untuk mencelah perbahasan beliau. Saya memberitahu beliau supaya tidak mempersalahkan sekolah-sekolah vernakular kerana masalah intergrasi kaum di negara kita. Saya menegur beliau supaya tidak duduk di atas dan melihat ke bawah. Beliau hanya nampak sekolah-sekolah vernakular dalam perspektif yang cetek. Beliau gagal melihat punca kegagalan integrasi yang sebenar. Saya telah meminta beliau untuk duduk di bawah dan melihat ke atas.

Saya membidas pandangan beliau dengan hujah bahawa masalah intergrasi wujud di peringkat parti-parti politik komponen Barisan Nasional. Komponen-komponen parti Barisan Nasional adalah berasaskan perkauman. UMNO untuk orang-orang Melayu, MCA untuk  orang-orang Cina dan MIC untuk orang-orang India.


Perkauman adalah asas Barisan Nasional. Saya telah mencadangkan kepada Ahli Parlimen Parit supaya menyatukan parti-parti politik perkauman Barisan Nasional terlebih dahulu sebelum membincangkan isu pengwujudan sekolah-sekolah  vernakular  di negara ini. 

Selasa, 3 November 2015

Sebahagian daripada Teks Ucapan YB V.Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah di Dewan RakyatJangan Menafikan Ekonomi Negara Lemah

1. Dalam keadaan kelembapan ekonomi global, penurununan harga komoditi terutamaya minyak, kelapa sawit, getah dan penyusutan nilai ringgit, sudah pasti akan memberi kesan atau impak negatif kepada makro ekonomi negara secara keseluruhannya.

2. Kita juga mungkin akan menghadapi pengucupan dalam ekspot yang boleh mengganggu imbangan pembayaran negara. Hutang negara juga telah meningkat begitu mendadak dan menggerunkan. Ditambah pula dengan kenaikan harga barangan yang menjadi cubitan yang dirasai oleh semua lapisan masyarakat.

3. Tetapi, dalam ucapan bajet 2016 Perdana Menteri dengan beraninya memberitahu dewan yang mulia ini bahawa Malaysia mampu berkembang sebanyak 5.5% sepanjang tahun 2015. Diikuti pertumbuhan KDNK negara yang dijangka dapat berkembang pada kadar 4 hingga 5% pada tahun 2016. Perdana Menteri juga telah berhujah bahawa negara kita masih stabil, masih kukuh dengan economic fundamental dan terus berdaya saing.

4. Saya agak ragu-ragu tentang angka-angka dan kenyataan yang diberikanny  itu. Saya memohon kepada Menteri Kewangan untuk membuktikan faktor-faktor apakah yang mendorong untuk membuat unjuran yang sedemikian. 

5. Pada hemat saya, negara kita kini berada di ambang krisis ekonomi. Kerajaan harus mengelak daripada sindrom penafian yang boleh merugikan semua pihak. Kerajaan perlu memberitahu keadaan yang sebenar supaya rakyat boleh berhati-hati dalam menghadapi sebarang kemungkinan.

V.Sivakumar
Ahli Parlimen Batu Gajah

2 November 2015

Rakyat Buat Keputusan Sendiri : GST Meningkat atau GST Sifar

Kenyataan Media YB V.Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah dan Timbalan Pengerusi DAP Perak pada 1 November 2016 di IpohMalaysia berada dalam kemelut ekonomi yang cukup serius. Harga minyak telah jatuh melampau iaitu lebih 50% daripada paras US$ 100 setong sebelum ini. Harga komoditi kelapa sawit dan getah juga telah menurun secara mendadak.  Pendapatan negara telah berkurangan. Dijangka ekonomi negara akan menjadi lebik buruk pada tahun hadapan.

Dalam Pembentangan Bajet, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak berasa syukur kerana keputusan kerajaan melaksanakan GST untuk mengantikan pendapatan yang hilang daripada petroleum. Beliau berkata, kerajaan telah membuat keputusan yang tepat dalam hal ini.Saya rasa amat kecewa dengan hujah-hujah beliau kerana kehilangan pendapatan kerajaan daripada hasil petroleum itu digantikan dengan cukai daripada rakyat. Kerajaan berpendapat bahawa GST dapat mengurangkan kesan penurunan harga minyak mentah dunia ke atas hasil Kerajaan Persekutuan. Ini bukanlah satu strategi yang boleh dibanggakan. Tindakan kerajaan mengenakan GST ini membuktikan kelemahan kerajaan dalam mengurus tadbir ekonomi negara dengan baik.

Pada tahun hadapan dijangka hasil daripada petroleum akan menyusut lagi. Adakah kerajaan akan meningkatkan cukai GST lebih daripada 6% apabila beban kewangan kerajaan bertambah. GST bukanlah satu jalan penyelesaian untuk menampung kehilangan pendapatan kerajaan. Kerajaan telah telah mengambil kaedah pintas untuk menyelesaikan masalah kewangannya tanpa mempedulikan beban sara hidup rakyat.

Kerajaan menjangkakan hasil GST pada tahun 2015 sebanyak RM 27 bilion dan RM39 bilion bagi tahun 2016. Ini bermaksud kerajaan akan memperolehi pendapatan tambahan daripada GST sebanyak RM12 bilion pada tahun hadapan berbanding dengan tahun 2015.

Pendapatan daripada hasil petroleum adalah baik untuk rakyat dan negara. Tetapi, pendapatan daripada GST hanyalah menguntungkan kerajaan. Rakyat terpaksa menanggung beban kewangan yang seharusnya dipikul oleh kerajaan. Kerajaan secara bijak telah memindahkan beban kewangannya kepada rakyat.

Kerajaan Barisan Nasional telah hilang kepercayaan rakyat jelata. Selagi cukai GST tidak dimansuhkan oleh kerajaan, perkara ini akan menjadi perbualan yang hangat  di mana-mana sahaja. Saya pasti kerajaan Barisan Nasional akan menhadapi masalah yang cukup berat menghadapi PRU14.  

Rakyat harus membuat keputusan yang bijak demi kesejahteraan Malaysia dalam PRU14. Pakatan Harapan telah menjanjikan GST sifar untuk semua barangan dan perkhidmatan. Perkara ini telah diumumkan dalam Bajet Alternatif  2016, Pakatan Harapan.Isnin, 2 November 2015

Ucapan Pengerusi DAP Selangor 2015

Saudara-saudari sekalian,

Selamat pagi, salam sejahtera, salam bersih dan salam Ubah!

1. Mengikut Perdana Menteri Britain, Harold Wilson pada tahun 60-an, “a week is a long time in politics”. Memang tepat, katanya.

2. Sejak konvensyen DAP Selangor pada bulan Disember tahun lalu, begitu banyak perkara yang menggemparkan telah berlaku. Walaupun hanya 11 bulan, tetapi rasanya macam sudah terlepas 5 tahun.

3. Di sebelah Barisan Nasional, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Razak menerima “donation” sebanyak RM2.6 bilion dalam akaun peribadi beliau.

4. Ketua Peguam Negara Tan Sri Abdul Gani Patail pula direhatkan. Kenapa? Kerana kononnya beliau telah mengambil langkah untuk memfailkan tuduhan rasuah dan pecah amanah terhadap Dato’ Seri Najib Razak.

5. Pada masa yang sama, pergolakan di sebelah sini pun cukup besar. Mana kita tahu, Pakatan Rakyat yang ditubuhkan selepas pilihanraya 2008 terkubur pada bulan Jun tahun ini.  Pakatan Rakyat tidak lagi berkesan sebab Presiden PAS, berulang-kali mungkir janjinya kepada Majlis Pimpinan Tertinggi dan langsung tidak menghormati Dasar Bersama Pakatan Rakyat. 

6. Akhirnya, Muktamar PAS pada bulan Jun yang meluluskan sebulat suara usul untuk memutuskan semua hubungan politik dengan DAP.  Kesan keputusan tersebut ialah Pakatan Rakyat yang merupakan gabungan politik 3-parti PKR, PAS dan DAP tidak lagi wujud.

7. PAS pula berpecah dua dan pemimpin-pemimpin progresif dan pro-Pakatan telah menubuhkan parti baru, Parti Amanah Nasional.

8. Seterusnya, terlahirlah gabungan politik baru, Pakatan Harapan antara DAP, PKR dan Amanah.  Adalah menjadi tanggungjawab pemimpin gabungan baru hari ini untuk meyakinkan semula rakyat terhadap Pakatan Harapan.

9. Inilah yang merupakan tema Konvensyen kita hari ini, Pakatan Harapan – Harapan Baru.

10. Kita tidak boleh menafikan bahawa cabaran yang dihadapi oleh Pakatan Harapan cukup sengit.  Kita dipertikaikan macam-macam.

11.   Ada yang sebut tanpa PAS, Pakatan Harapan tak mungkin dapat undi Melayu.  Ada yang kata Amanah terlampau lemah, tidak berupaya untuk menarik sokongan kaum Melayu.  Kritikan mereka dikukuhkan lagi dengan kaji selidik yang jelas menunjukkan bahawa ramai tak kenal lagi Parti Amanah.  Ada lagi pula yang mengutuk penubuhan Pakatan Harapan sebagai terlalu gopoh.

12. Kita tidak menafikan bahawa memang Amanah buat masa ini baru saja dilahirkan, tak sampai 2 bulan dan pengaruhnya jelas belum setanding dengan PAS.  Akan tetapi, yang kita lihat bukannya sekarang.  Yang kita pertimbangkan ialah potensi Amanah untuk melebihi PAS dua tahun kemudian terutamanya di kawasan Pantai Barat Semenanjung dan Johor.  Kawasan-kawasan inilah yang akan menjadi medan tempur utama yang akan menentukan sama ada kerajaan BN dapat ditumbang.

13.   Buat masa ini pun, PAS telah memenangi beberapa kerusi parlimen dan DUN di Perak, Selangor dan Johor bukannya kerana PAS mempunyai sokongan yang kukuh di kawasan-kawasan tersebut.  PAS telah berjaya mendapat kemenangan kerana undinya adalah untuk Pakatan, dan bukannya PAS secara spesifik.  Dulu sebelum Pakatan ditubuhkan, walaupun PAS bertanding dalam paling banyak kerusi di Johor, undinya di kawasan Melayu tidak melebihi 15% pun, malah sudah menjadi perkara biasa untuk mereka hilang deposit.

14. Apatah lagi, pemimpin-pemimpin PAS yang paling berjasa menarik sokongan pelbagai bangsa untuk Pakatan pada masa itu adalah pemimpin-pemimpin yang telah dicicir oleh PAS dan sekarang menerajui Amanah.

15. DAP Selangor dan DAP Kebangsaan mempunyai penuh keyakinan kepada tokoh-tokoh Melayu yang mengambil keputusan yang begitu berani menubuhkan sebuah parti baru yang berpandu kepada prinsip agama Islam yang progresif, sederhana dan inklusif. 

16.   Abang Mat Sabu, Sdr Salehuddin Ayob, Dr Hatta Ramli dan Dr Mujahid Rawa di peringkat kebangsaan;  Sdr Khalid Samad, Dr Siti Mariah, Sdr Hanipa Maidin, Dr Dzulkefli Ahmad di Selangor; kesemua mereka merupakan tokoh-tokoh politik yang cukup berintegriti menentang kezaliman, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan kerajaan Barisan Nasional.

17. Jangan sekali kita lupa, PAS Selangor tidak pernah sekalipun memberi sokongan kepada ahli-ahli Exco PKR dan DAP apabila kita dipecat daripada kerajaan negeri.  Saya masih ingat kata-kata pedih Sdr Teng Chang Khim, “this is the first time in my life I’ve been sacked”.

18. Adakah pemimpin-pemimpin PAS Pusat dan PAS Selangor memberikan sokongan kepada rakan-rakan seperjuangan mereka dalam DAP dan PKR? Ada tak?

19. Bukan itu sahaja, bila Pakatan Rakyat nak mencalonkan Presiden parti komponen PKR Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail sebagai Menteri Besar, siapa yang bantah? PAS yang bantah!  Boleh bantah terhadap Presiden parti komponen!


20. Nasib baik Pakatan pada masa itu, terdapat dua orang wira yang kekal integriti dan semangat keadilan.  Kita di Selangor tidak akan lupa pada pengorbanan dan jasa besar Sdr Saari Sungib, ADUN Hulu Kelang dan Sdr Hasnul Baharudin, ADUN Morib kerana menyelamatkan kerajaan Pakatan di negeri Selangor daripada diambil-alih oleh kerajaan perpaduan PAS dan UMNO.

21.  These are the leaders all Malaysians can trust because they believe in honesty, are honourable and possesses the spirit of comradeship. These are rare qualities which must be treasured in world dominated by the politics of self-interest today.

22. Dengan nilai-nilai murni pemimpin-pemimpin Amanah, saya penuh kepercayaan dan keyakinan bahawa mereka akan berjaya melebihi sokongan rakyat yang diberi kepada PAS sebelum ini dalam jangkamasa 2-3 tahun.

23. Saya nak tanya kepada wakil-wakil yang hadir hari ini, adakah kita nak pilih bersepakat dengan sebuah parti yang berintegriti walaupun kecil buat masa ini, ataupun dengan sebuah parti yang lebih “established” tapi yang boleh tikam belakang bila-bila masa?  Saudara-saudari sekalian, nak pilih Amanah atau nak pilih PAS?

24. Saudara-saudari sekalian, inilah yang menjadi masalah.  What should we do in Selangor?

25.   Adalah benar bahawa rakyat telah memilih kerajaan Pakatan Rakyat yang terdiri PKR, DAP dan PAS pada pilihanraya yang lalu.  Walaupun DAP telah membangkitkan penubuhan kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor, cadangan ini telah ditolak oleh Dato’ Menteri Besar Selangor.

26.   Jika Dato’ Menteri Besar enggan mengubahkan gabungan politik di Selangor, DAP pun tidak nak mencetuskan pergolakan politik di Selangor sekali lagi.  Oleh sebab itu, DAP terus berada dalam sebuah kerajaan gabungan ad-hoc dan DAP akan menjalankan peranan supaya dasar-dasar bersama Pakatan Rakyat yang disokong oleh rakyat semasa pilihanraya dahulu akan dikotakan.

27. Akan tetapi, gabungan ini tidak akan kekal selama-lamanya.  Masa depan kita adalah bersama Pakatan Harapan.  Apatah lagi PAS telah berulang-kali menegaskan bahawa mereka telah memutuskan segala kerjasama politik dengan DAP dan akan meletak calon-calon PAS untuk bertanding di kawasan-kawasan yang dipegang oleh DAP.

28. Oleh sebab itu, adalah menjadi keutamaan kepada DAP Selangor untuk mengambil langkah  mengukuhkan Pakatan Harapan dalam pilihanraya umum ke-14.  Dalam pilihanraya yang lalu, PAS bertanding dalam 22 buah kerusi Dewan Undangan Negeri dan menang 15 di negeri Selangor.  Saya telah mengarahkan jentera-jentera DAP untuk bermula persiapan untuk bertanding di 8 kerusi PAS iaitu Seri Serdang, Dusun Tua, Taman Templer, Tanjong Sepat, Chempaka, Lembah Jaya, Paya Jaras dan Meru.

29. Sdr Edry Faizal telah dilantik sebagai Penyelaras bagi Pusat Komuniti dan Khidmat DAP bagi DUN Taman Templer yang akan dilancarkan dua minggu lagi.  Majlis Makan Mengumpul Dana DUN Taman Templer telah ditetapkan pada 17hb Disember. Aktiviti-aktiviti parti DAP dan Pakatan Harapan tengah diaturkan untuk semua kawasan-kawasan tersebut.

30. Sama ada DAP akhirnya akan bertanding ke-lapan-lapan kerusi tersebut tidak penting buat masa ini.  Falsafah DAP ialah, kita buat kerja dulu.  Pakatan Harapan will conduct our seat negotiations later at an appropriate time.  Kalau Amanah yang bertanding mana-mana kerusi, segala jentera DAP akan memberikan backing yang penuh kepada Amanah.  Sama sekali kita percaya, dalam mana-mana kerusi yang DAP bertanding, PKR dan Amanah juga akan memberikan sokongkan tidak berbelah bahagi kepada kita.

31. DAP tidak akan bertindak tikam belakang seperti PAS yang meletakkan calon di kerusi Kota Damansara, milik PKR yang menghadiahkan kemenangan kepada UMNO.

32.  Tujuan DAP terus terang.  Kita ingin supaya ke-lapan-lapan kerusi di mana DAP mempunyai sedikit-sebanyak pengaruh akan dimenangi oleh parti-parti komponen Pakatan Harapan dalam pilihanraya yang akan datang.  Bersama dengan kawasan DUN yang sedang dipegang oleh DAP, PKR dan Amanah, Pakatan Harapan akan berjaya menubuhkan kerajaan yang baru di Selangor dengan majoriti yang stabil.

Saudara-saudari sekalian,

33. Buat masa ini, walaupun Pakatan Harapan belum menjadi kerajaan di negeri Selangor, saya sebagai Pengerusi DAP Selangor amat bangga kerana ADUN-ADUN DAP merupakan wakil rakyat yang paling cemerlang dalam DUN Selangor.  Mereka menjalankan tugas-tugas mereka sebagai penggubal undang-undang dengan penuh bertanggungjawab, dedikasi dan komitmen.

34.   Walaupun mereka merupakan penyokong kerajaan, mereka tidak menjadi pembodek barisan pimpinan kerajaan.  Apa yang baik dipuji dan apa yang perlu ditambahbaikkan disoal dan dikritik secara membina.

35.   Sejak 2014, antara Sdr Lau Weng San, ADUN Kg Tunku, Sdr Ng Sze Han, ADUN Kinrara, Sdr Rajiv Rishyakaran, ADUN Bkt Gasing dan Sdri Yeo Bee Yin, ADUN Damansara Utama, mereka telah menyediakan 26 laporan Jawatankuasa Tetap dan Jawatankuasa Pilihan Khas berkepentingan kepada rakyat Selangor, termasuklah isu Pihak Berkuasa Tempatan, Badan-badan Berkanun dan Anak Syarikat Negeri, Pembasmian Kemiskinan dan Sumber Air.

36.  Laporan-laporan ini telah memberi kesan untuk influence dasar-dasar kerajaan.  Misalnya, laporan-laporan mengenai Pengurusan Air dan Pembekalan Sumber Air Mentah yang disediakan oleh Sdri Yeo Bee Yin telah menyumbang kepada keputusan Dato’ Menteri Besar untuk memperuntukkan RM778 juta untuk membina dan menaiktaraf 3 loji rawatan air bagi tujuan membekal air bermula 2017.

37.   Satu lagi perkara hangat yang juga dikemukakan oleh ADUN-ADUN DAP ialah isu Darul Ehsan Investment Group (DEIG) yang merupakan anak syarikat yang baru di bawah Menteri Besar Incorporated.  Isu DEIG dibangkit bukan kerana DEIG berskandal berbilion-bilion seperti yang didakwa buta oleh Menteri-Menteri BN. 

38. Isu DEIG dikemukakan supaya kerajaan negeri akan mewujudkan struktur pentadbiran yang berhemah – good governance structures – dalam syarikat tersebut untuk mengelak berlakunya skandal seperti 1MDB pada masa depan.  Dato’ Menteri Besar Selangor telah menerima baik cadangan-cadangan yang dibangkitkan dan berjanji supaya struktur pentadbiran dan pengurusan DEIG akan diperketatkan sebelum sebarang operasi syarikat bermula.

39.   SELCAT – Select Committee on Competency, Accountability and Transparency yang ditubuhkan oleh Speaker DUN penggal yang lalu, Sdr Teng Chang Khim merupakan satu inovasi demokrasi berparlimen yang memperkasakan kuasa dan suara badan perundangan.  Speaker penggal ini, Sdri Hannah Yeoh terus menjalankan peranan SELCAT untuk memantau badan eksekutif. 

40. Misalnya, walaupun undang-undang kebebasan maklumat – Freedom of Information Act – telah diluluskan oleh Dewan, perlaksanaannya amat lemah dan tidak berkesan.  Siasatan dan laporan SELCAT telah menyebabkan badan eksekutif untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk menyempurnakan perlaksanaan FOI.

41. Apatah lagi, semua mesyuarat SELCAT adalah terbuka kepada orang ramai.  Pegawai-pegawai kerajaan yang hadir ke sesi soal-siasat bukan sahaja diteliti oleh ahli-ahli SELCAT, tetapi juga dinilai oleh pihak awam.  Sifat terbuka DUN Selangor jauh berbeza dengan budaya tertutup Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) dalam Parlimen.

42. PAC bukan sahaja tidak menuju ke arah keterbukaan seperti yang diamalkan di semua parlimen negara maju seluruh dunia, malah Timbalan Perdana Menteri telah mencadangkan supaya semua ahli PAC diwajibkan untuk mengambil sumpah kerahsiaan.

43.  Kita juga boleh bandingkan reformasi badan perundangan yang ditaja oleh Sdri Hannah pada Disember tahun lalu di mana Peraturan Mesyuarat dipinda supaya Ketua Pembangkan akan secara automatik dilantik sebagai Pengerusi PAC.  Dewan mengiktirafkan jawatan Ketua Pembangkang dengan elaun tetap, kereta rasmi dan ruang pejabat yang siap dengan seorang setiausaha.

44.   Tapi apa yang menjadi bahan jenaka seluruh dunia, Ketua Pembangkang UMNO meletak jawatannya kerana enggan menerima jawatan Pengerusi PAC!  Kerajaan negeri Selangor memberi peluang kepada pihak pembangkang untuk mengetuai badan pemantau kewangan kerajaan tetapi ADUN-ADUN UMNO lari jauh-jauh daripada tanggungjawab mereka kepada rakyat.

45. Akan tetapi, walaupun jawatan Pengerusi PAC belum diisi sehingga hari ini, mesyuarat PAC negeri tidak dibekukan kerana Sdr Ng Suee Lim menjalankan tugasnya dengan baik sebagai “acting chairman”. 

46. Manakala di Parlimen Malaysia, apabila jawatan Pengerusi dikosongkan akibat beliau dinaik pangkat menjadi Timbalan Menteri, Yang Dipertua Dewan Rakyat membekukan segala siasatan PAC Parlimen.  Apabila Sdr Lim Kit Siang mempersoalkan tindakan YDP sama ada ia memberi kesan “sabotaj” kepada siasatan ke atas 1MDB, beliau pula dikenakan hukuman digantung 6 bulan.

47. We can see for ourselves the massive difference between the parliament run by an oppressive BN versus one run by Pakatan which prioritises transparency, accountability and upholding our democratic institutions.

48. Inilah sumbangan ADUN DAP kepada rakyat negeri Selangor.  We can provide the necessary check and balance to our own Government where the opposition representatives from BN fails to perform their responsibilities.

49. Akan tetapi, kita masih mempunyai ruang penambahbaikan dalam kerajaan negeri Selangor.  Walaupun pilihanraya kerajaan tempatan merupakan antara janji-janji manifesto pilihanraya yang lalu, rakyat Selangor masih belum dapat melihat sebarang kemajuan dalam perkara ini.

50. Pemilihan ahli majlis melalui sistem demokrasi yang diperakui seluruh dunia adalah penting untuk mertabatkan kebertanggungjawaban Pihak Berkuasa Tempatan dalam negeri Selangor.  Seorang ahli majlis yang dipilih oleh rakyat tempatan akan bertanggungjawab kepada pengundi-pengundi mereka.  Manakala seorang ahli majlis yang dipilih oleh parti mengikut jawatannya dalam parti akan memberikan keutamaan kepada parti dan bukan penduduk.

51. Kesannya cukup serius apabila kehendak dan permintaan penduduk, peniaga tempatan, ahli majlis kawasan, ADUN dan Ahli Parlimen untuk memindahkan satu bazaar Deepavali ke satu tapak yang jauh lebih baik dan sesuai tidak dihiraukan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) hanya kerana satu memorandum bantahan daripada ahli majlis PKR, seperti yang dimaklumkan oleh Datuk Bandar.  Adakah ahli majlis PKR ini membantah pemindahan bazaar atas sebab menyokong seorang pemimpin akar-umbi PKR yang menguasa gerai-gerai Deepavali tersebut?

52. Sikap kronisme sebegini tidak sepatutnya berlaku dalam kerajaan kita di Selangor dan kita dari DAP Selangor hanya boleh berharap supaya pimpinan tertinggi PKR Selangor akan mengambil tindakan tegas ke atas pihak-pihak ini kerana mereka telah mencemar nama baik parti Keadilan.

53. Kita di DAP tegas and percaya, pemilihan demokratik ahli majlis akan dapat menghapuskan legasi kronisme, rasuah dan penyalahgunaan kuasa daripada zaman Barisan Nasional.

54.  I am proud to say that the DAP demonstrates zero tolerance for anyone found guilty of such cronyistic and corrupt practices.  In fact, the DAP did not hesitate to suspend and sack such local councillors in the past because we cannot let such poison corrupt the entire party.

55. Kita berharap supaya semua ahli majlis DAP akan terus memperjuangkan sikap menentang rasuah, kronisme dan salahguna kuasa untuk memperolehi kontrak untuk memperkayakan diri sendiri.

56.  Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk memuji bajet yang baru diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Dato’ Menteri Besar dua hari yang lalu.  Kerajaan negeri Selangor akan mengecualikan cukai pintu untuk rumah kampung dan pansapuri kos rendah.  Lesen penjaja juga akan diberi secara percuma kepada pihak yang layak.  Langkah-langkah ini akan menyebabkan kehilangan pendapatan sebanyak RM42 juta tetapi akan membantu 220,000 rumah dan 68,000 penjaja di negeri Selangor.

57.   Bajet bersifat defisit juga merupakan langkah yang tepat dalam keadaan di mana ekonomi Malaysia menghala ke arah krisis akibat kejatuhan ringgit, kenaikan cukai GST yang menyebabkan pengucupan permintaan konsumer dan kehilang keyakinan kepada kerajaan BN berikutan skandal 1MDB dan “donation” RM2.6 bilion. 

58. Defisit ini dapat ditanggung dengan lebihan yang telah dijimat oleh kerajaan Selangor pada tahun-tahun yang lalu.  Ini jauh berbeza dengan kerajaan pusat yang akan mengalam defisit bajet 18 tahun berturutan tak kira sama ada ekonomi baik atau buruk.

59.   What we hope however is for the Menteri Besar to stick to the principle he announced soon after his appointment, that is, “the business of the Government is not to be in business”. 

60. Saya amat bimbang jika kerajaan negeri Selangor memberikan “unfair competitive advantages” to the state GLCs at the expense of the private sector, particularly but not limited to property development.  Ini hanya akan melemahkan daya saing negeri Selangor dan tidak akan membawa pulangan yang paling optima kepada kerajaan.

61.  Sebaliknya, peranan kerajaan adalah untuk mertabatkan pihak swasta dengan dasar-dasar yang mesra perniagaan supaya sektor swasta dapat menerajui ekonomi negeri.

Saudara-saudari sekalian,

62.   Cita-cita rakyat negeri Selangor adalah bukan sahaja untuk menewaskan Barisan Nasional di Selangor.  Rakyat Selangor tak sabar lagi untuk menumbangkan kerajaan BN di Putrajaya. 

63.  Tapi untuk mencapai matlamat tersebut DAP Selangor tidak boleh menumpukan perhatian dan aktiviti-aktiviti kita di Selangor sahaja.  Untuk mencapai perubahan yang dikehendaki oleh rakyat Selangor dan seluruh Malaysia, perubahan perlu dicetuskan di Sabah dan Sarawak.

64.  Dalam perkara ini, saya ingin mengucapkan syabas kepada DAP Selangor kerana kita merupakan negeri yang paling aktif menjalankan kerja-kerja kempen dan mengumpul dana untuk membantu saudara-saudari kita di Sabah dan Sarawak.  DAP Subang Jaya dan PLC DAP Klang telah berjaya menganjurkan dua majlis makan mengumpul dana untuk Impian Sabah dan Sarawak.  DAP Semenyih dan Balakong bawah pimpinan Sdr Eddie Ng dan Sdr Dr Ong Kian Ming telah berjaya mengumpul dana untuk pilihanraya kawasan Sri Aman di Sarawak.

65. Ini tidak termasuk lagi video harijadi yang saya buat pada bulan Ogos yang berjaya mengumpul sejumlah RM1.7 juta untuk dana Impian.

66.   Saya berharap kesemua wakil rakyat dan pimpinan akar-umbi DAP Selangor akan terus mengusahakan kempen untuk membantu kerja-kerja di Sarawak menjelang pilihanraya negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi.  Jika kita berjaya menebus simpanan tetap kawasan-kawasan perkampungan di Sarawak dalam pilihanraya ini, ia akan mencetuskan satu lagi gelombang tsunami politik yang akhirnya akan menamatkan pemerintahan kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2018.

67.  Sebagai Pengerusi DAP Selangor 2 tahun kebelakangan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama yang cukup baik dan mempamerkan perpaduan parti yang sungguh erat kepada orang ramai.  Jawatankuasa DAP Selangor telah menguruskan semua perkara dengan cara yang paling terbuka.  Misalnya, semua wakil rakyat DAP yang tiada dalam jawatankuasa dijemput untuk hadir ke semua mesyuarat. 

68. Saya mempunyai keyakinan terhadap wakil-wakil hari untuk untuk memilih semula sebuah jawatankuasa yang baru yang akan meneruskan amalan terbuka tersebut dan mengekalkan pencapaian DAP Selangor setakat ini.  DAP Selangor mempunyai 20 wakil rakyat dan kali ini kita ada 36 calon yang bertanding untuk memenuhi 15 ahli jawatankuasa.  Bukan semua akan dapat masuk.  Yang berjaya dipilih, saya harap akan mengusahakan kemenangan Pakatan Harapan di Selangor pada pilihanraya ke-14 dan yang tewas akan tidak berputus asa dan terus menyumbang secara ikhlas demi parti dan negara.

69.  At the same time, I will not let up in my efforts to uncover corruption, embezzlement and abuse of power by Barisan Nasional, particularly with regards to the mother of the mother of the mother of all scandals, 1MDB.

70. Dato’ Seri Najib Razak tried to stop me when he filed a defamation suit against me in March this year over a speech I made on 1MDB.  The matter is still in the courts but it didn’t stop me.  The Police tried to investigate me under Section 124B of the Penal Code – “activities detrimental to Parlimentary Democracy” which carries up to a 20-year jail sentence.  I did not stop.  The Government then banned me from travelling overseas in August.  I’m still banned, but it didn’t stop me. 

71.  Then the Sarawak Government kicked me out of the state in September.  The BN Ministers are all trying to get me expelled from the Public Accounts Committee.  Even the 1MDB President, Arul Kanda tried to do the same to avoid answering difficult questions over 1MDB.  They all failed to stop me because I believe that the truth will prevail.

72.  Instead, I am now looking forward to facing off with Arul Kanda on live television to apply more pressure on 1MDB to answer the rakyat.

73. Saya tidak akan berhenti sehingga segala kebenaran mengenai skandal 1MDB dibongkar dan semua yang terlibat dalam skandal tersebut dibawa ke mahkamah dan dibuang ke dalam penjara. 

74.  Oleh kerana usaha pelbagai pihak seluruh dunia, Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Razak sekarang terlibat dengan skandal berkaitan, skandal yang cukup memalukan Malaysia, skandal derma RM2.6 bilion.  Sekarang, bukan sahaja saya tidak akan berhenti mengejar kebenaran, semua rakyat Malaysia tidak akan berhenti mencari jawapan. 

75.  Sudah dekat 4 bulan sejak skandal “donation” RM2.6 bilion dibongkar oleh Wall Street Journal tapi  Dato’ Seri Najib tidak berani mengeluarkan saman fitnah terhadap Wall Street Journal.  Pada masa yang sama, beliau masih belum menjelaskan punca “donation” RM2.6 bilion itu.  Kita dah tanya di Parlimen, Dato’ Seri Najib tak nak jawab.  Rakyat semua nak tahu.  Nak tahu tak?

76.  Kalau nak tahu kena tanya kuat-kuat.  Angkat kad yang ada atas kerusi anda dan tunjuk tinggi tinggi.  Saya ingin menjemput Sdr Setiausaha Agung, Sdr Setiausaha Organisasi Kebangsaan dan ahli-ahli jawatankuasa negeri Selangor untuk turun pentas bersama wakil-wakil kita untuk bertanya kepada Najib, “Mana dia RM2.6 bilion?”

77. Jurugambar-jurugambar bolehlah naik pentas untuk mengambil gambar.

78.  I believe that the 1MDB and the RM2.6 bilion scandal will be the nail in the coffin for Barisan Nasional.  Pakatan Harapan dalam jangkamasa 2.5 tahun yang akan datang hanya akan menjadi lebih kuat, lebih kukuh.  Pakatan Harapan merupakan Harapan Baru, Harapan Rakyat dan Harapan Masa Depan Anak Cucu Kita.

Sekian,  selamat berjuang dan terima kasih.