Sabtu, 31 Ogos 2013

【Malay/Eng​】 Address by Anwar Ibrahim on the occasion of the nation’s 56th Merdeka Anniversar​y on 31st August, 2013

Perutusan oleh Anwar Ibrahim sempena sambutan ulangtahun Kemerdekaan ke-56 pada 31 Ogos 2013
Sekali lagi menjelang 31 Ogos, kita akan meraikan Hari Merdeka, hari yang cukup gemilang dan bermakna untuk seluruh rakyat Malaysia. Kini adalah masanya untuk kita menghimbau kembali pencapaian dan kegagalan kita dan memandang ke depan untuk hari-hari dan bulan-bulan yang mendatang. Kini adalah masanya untuk bermuhasabah dan bertanya apakah sebenarnya erti Merdeka dan apa yang boleh kita pelajari dari masa silam dan harapan di masa depan.
‘Merdeka’ memiliki makna yang lebih dalam berbanding perkataan ‘Kebebasan’. Ia bukan sekadar persoalan dibebaskan dari cengkaman penjajahan atau penindasan asing jika ianya kemudian digantikan dengan penindas di tanah air sendiri yang barangkali lebih rakus dan tamak. Merdeka bermaksud bebas dari sebarang bentuk kezaliman dan penindasan dalam apa jua bentuk dan negara dipacu ke arah baru menuju keadilan, kebebasan, demokrasi dan kemuliaan insan.

Di atas cabaran ini, ramai yang bersetuju bahawa kita masih jauh untuk mencapainya. Setelah lebih dari setengah abad, kita masih lagi bertanya samada prinsip-prinsip asas di dalam Perlembagaan Persekutuan masih dijunjung dan samada kebebasan dan hak-hak yang termaktub di dalamnya masih utuh dan dihormati. Justeru, apa kebaikan Merdeka seandainya asas perlembagaan dicabuli dengan sewenang-wenangnya?

Tatkala kita seharusnya meraikan perpaduan sebagai sebuah negara pelbagai kaum dan pelbagai agama yang telah menjangkau 56 tahun usia kemerdekaan, kita sebaliknya kini melihat polarisasi masyarakat yang dahsyat dan perpecahan dalam hal-hal berkaitan agama. Tanggungjawab dan peranan pemimpin politik sewajarnya menjernihkan keadaan ini namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Terdapat segelintir daripada mereka yang mengeruhkan lagi keadaan dengan mengeksploitasi hal-hal agama dan isu-isu sensitif untuk kepentingan mereka sendiri. Kini wujud perkembangan yang membimbangkan bila mana terdapat parti-parti politik yang mengupah kumpulan-kumpulan ‘hak istimewa’ dan media untuk meneruskan agenda mereka memecahbelah dan menyemai perbezaan di kalangan rakyat.

Kesannya, setelah 56 tahun mencapai Merdeka, berlaku lebih banyak provokasi perkauman, hasutan yang menjurus kepada kebencian terhadap agama dan secara umumnya semakin banyak ucapan dan penulisan berbaur hasutan yang disiarkan oleh media cetak. Apa yang malang adalah ia bukan sekadar kelemahan kepimpinan dalam menjernihkan keadaan, tetapi tampak seolah-olah kerajaan sedang menggalakkan fenomena ini supaya menjadi lebih parah.

Sebagai contoh, ketika pelbagai tuntutan dan bantahan dinyatakan dari kalangan rakyat prihatin dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, kerajaan sebaliknya membenarkan juga penayangan di seluruh negara sebuah filem yang hanya akan menyajikan mesej berbaur perkauman walaupun nilai keseniannya masih boleh dipersoalkan. Di sebalik kebanggaan tentang negara, terdapat sensitiviti yang lebih besar yakni perkauman dan perasaan khalayak. Suara-suara melampau berbaur kebencian dan yang bersifat tidak toleran sedang menenggelamkan suara-suara kesederhanaan dan keterbukaan.

Peningkatan mendadak kes tembakan dan jenayah berat, rompakan dan jenayah ragut adalah hal yang membimbangkan. Manakala kita mendukung usaha pihak polis dalam memerangi dan mencegah jenayah, adalah penting juga untuk mereka melakukannya dengan menuruti proses yang sewajarnya. Semua pihak perlu bekerjasama mencari jalan penyelesaian namun demikian penggunaan undang-undang yang lebih berat bukanlah jawapannya. Perkara tersebut perlu diteliti dengan lebih menyeluruh.

Menyentuh isu tatakelola, ketelusan dan kebertanggungjawaban, rasuah kekal menjadi barah yang merisaukan kita. Merujuk kepada perkara ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mesti melaksanakan tugas mereka tanpa rasa takut dan memihak namun kita mendesak Peguam Negara supaya tidak menghalang pendakwaan yang melibatkan amalan rasuah di kalangan pimpinan atasan.

Negara kita tidak kebal daripada ribut ekononi yang melanda di sekeliling kita. Kita lebih perlu berhati-hati daripada berada di dalam keadaan tidak bersiap sedia. Kita boleh menerapkan tata kelola, hemah dan kebertanggungjawaban dalam pengurusan kewangan awam dan ekonomi kita. Kerajaan bersalah terhadap kecurangan ekonomi – menyatakan fakta yang separa benar dan memberikan statistik tidak sempurna untuk mengaburi perbelanjaan melampau yang tidak mampu lagi ditanggung oleh negara.

Penilaian Agensi Penarafan Kewangan Antarabangsa (FITCH) yang mendedahkan kemerosotan prospek ekonomi negara sewajarnya mempercepatkan kerajaan untuk bertindak lebih terbuka dalam mendepani cabaran sebenar ekonomi. Sebaliknya, kerajaan memperlekeh penilaian tersebut dan menyifatkannya sebagai kerja “penganalisa muda yang tidak mendengar pandangan kerajaan”. FITCH bukanlah satu-satunya firma penganalisa yang menyatakan kebimbangan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan kesannya kepada kejutan luaran.

Terdahulu, Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) telah menolak unjuran pertumbuhan 2013 daripada 5.6% sebelumnya kepada 4.8%. Bank Negara pula baru-baru ini telah mengurangkan ramalan pertumbuhan 2013 daripada 5-6% sebelumnya kepada 4.5-5%. Ini selari dengan ramalan terkini Bank Dunia untuk tahun 2013 iaitu daripada 5.6% sebelumnya kepada 5.1%. Selain daripada ancaman berganda defisit fiskal yang tinggi secara berterusan dan peningkatan hutang kerajaan secara langsung dan tidak langsung, lebihan akaun semasa kita berada pada tahap paling rendah sejak 1997. Oleh kerana kita terlalu bergantung pada nilai dan komoditi eksport yang rendah di pasaran global, kejatuhan berterusan dalam ekonomi global mewujudkan ketidaktentuan terhadap pertumbuhan kita.

Pengurangan defisit fiskal memerlukan komitmen sepenuhnya dalam membasmi rasuah daripada perolehan dan projek-projek kerajaan. Penjimatan 10% dalam perolehan dan projek-projek dengan mudah dapat diterjemahkan kepada perolehan RM20 bilion setahun (berdasarkan perolehan dan perbelanjaan tahunan projek RM200 bilion di bawah kawalan kerajaan Persekutuan).

Pengurangan hutang kerajaan dan pemotongan defisit fiskal hanya boleh dimulakan menerusi perolehan hasil kerajaan yang lebih tinggi yang diraih melalui pertumbuhan yang lebih tinggi. Malangnya pertumbuhan Malaysia akan terencat di skala 4-5% untuk seketika melainkan reformasi struktur secara menyeluruh terhadap ekonomi dilaksanakan sebaiknya dengan segera.
Di ambang ulangtahun kemerdekaan yang ke-56 ini, reformasi ekonomi bukan lagi berkisar kepada pertandingan dasar dan retorik politik. Ianya berkait dengan kepentingan negara yang seharusnya menembusi politik kepartian dan ideologi kerana kita tidak mampu untuk mundur ke belakang sedangkan negara-negara jiran kita maju ke depan.

Persoalan kepimpinan adalah amat penting dalam memacu negara ke hadapan dengan memperkukuhkan asas ekonomi dan menjadikan kita lebih berdaya saing. Malah lebih penting lagi, pemimpin-pemimpin kita mesti dilihat serius menjaga kesejahteraan negara dan memacu hala tuju yang betul. Untuk memastikan perkembangan tidak sihat tidak berlaku di bawah kepimpinannya, seseorang pemimpin itu mesti menunjukkan ketegasan dan iltizam moral yang tinggi.

Meski pun kami membantah sekeras-kerasnya tentang kesahihan keputusan pilihanraya yang lepas, kami bersedia untuk mengetepikan perbezaan kami demi negara kesejahteraan dan masa depan. Dalam hal ini, kami percaya bahawa adalah penting bagi Perdana Menteri untuk segera mengadakan rundingan meja bulat antara kerajaan BN dan Pakatan Rakyat bagi membincangkan isu-isu yang dibangkitkan dan merumuskan satu penyelesaian yang menyeluruh.

Meraikan Merdeka semestinya dengan mengiktiraf kebaikan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Iltizam untuk melakukan apa yang baik untuk negara perlu menjadi agenda utama kita semua.
Semangat Merdeka bukan sahaja toleransi atau kompromi. Ianya adalah mengenai pemahaman yang lebih besar, menerima perbezaan kita dan meningkatkan persamaan kita serta menggerakkan negara ke hadapan untuk menghadapi cabaran yang mendatang.
ANWAR IBRAHIM

**
Address by Anwar Ibrahim on the occasion of the nation’s 56th Merdeka Anniversary on 31st August, 2013
Once again as 31st August beckons, we will celebrate Merdeka Day, an auspicious and memorable occasion for all Malaysians. It is time to take stock of our achievements and shortcomings and look forward to the days and months ahead. It is a time for soul-searching where we look into ourselves and ask what Merdeka really means and what we can learn from the past and hope the future holds.   

‘Merdeka’ means much more than what the word ‘Independence’ may convey. It is not just a matter of being liberated from the yoke of colonial rule or foreign oppression if it is only to be replaced by the rule of home grown oppressors who may be even more ruthless and self-serving. Merdeka is about being freed from tyranny and oppression in all its guises and setting the nation on a new path to justice, freedom, democracy and human dignity.

Set against this test, many would agree we are still far from there. After more than half a century, we are still left asking whether the fundamental principles in our Federal Constitution are still in place and whether the liberties and rights enshrined therein remain intact and are still honoured. Indeed, what good is Merdeka if these fundamental constitutional safeguards are violated with impunity?

At a time when we should be celebrating our cohesiveness as a multiracial multi-religious nation that has attained 56 years of independence, we are instead witnessing greater polarisation of the communities and increasing divisiveness on religious matters. Rather than alleviating the situation, certain politicians are making it worse by exploiting religious and sensitive issues for their own interests. There is a disconcerting trend of political parties hiring supposed ‘special interest’ groups and the media to further their agenda of causing division and dissention among the people.

Consequently, after 56 years of Merdeka, there is more race baiting, incitement to religious intolerance and hatred and generally an increase in seditious speeches and articles published by the print media. The tragedy in this is that not only is there a lack of leadership in ameliorating the situation but it appears that the government is encouraging this phenomenon to worsen.
For example, in spite of appeals and protests from concerned citizens and NGOs, the government has sanctioned the nation-wide screening of a movie that will only serve to incite communal animosity even as its artistic value remains questionable. Instead of greater sense of nation-consciousness, there is greater sense of race and communal consciousness. The voices of extremism, of hate and of intolerance are drowning the voices of moderation and inclusiveness.

The sharp increase in shooting cases and other violent crimes, robberies and snatch thefts is a matter of grave concern. While we must support the police in the efforts to curb and prevent crime, it is also incumbent on them to follow due process. All parties must collectively work out a solution to the problem but merely getting more punitive laws is not the answer. The matter must be looked at comprehensively.

On the issues of governance, transparency and accountability corruption remains a matter which still plagues us. In this regard, the MACC must perform its tasks without fear or favour but we would urge the Attorney General not to obstruct the prosecution of those involved in corruption in high office.
We are not insulated from the economic storms brewing around us. We should rather err on the side of caution than to be caught off guard. We can institute good governance, prudence and accountability in the management of our public finances and economy. The government is guilty of economic dishonesty – telling half-truths and giving incomplete statistics to camouflage the excessive spending that the country can no longer afford.

Fitch’s downgrading of the country’s economic prospect should have prompted the government to come clean on the real economic challenges. Instead it has dismissed it as the work of “young analysts who don’t listen to government’s opinion”.    Fitch is not the only reputable firm of analysts which had expressed concerns over the growth prospect of our economy and its vulnerability to external shocks.

Malaysian Institute of Economic Research (MIER) had earlier cut 2013’s growth projection to 4.8% from 5.6% previously. Bank Negara recently cut its 2013 growth forecast to 4.5-5% from 5-6% previously. This is in line with World Bank’s latest forecast for 2013 at 5.1% from 5.6% previously.  Apart from the double menace of persistently high fiscal deficit and mounting direct and indirect government debts, our current account surplus is at the lowest level since 1997. Because we rely heavily on low value and commodity exports to the global markets, a continuing drag in the global economy casts uncertainties over our growth.

Cutting fiscal deficit requires a total commitment to eradicate corruption from government procurements and projects. A 10% saving in procurement and projects easily translates to RM20 billion a year (based on a procurement and project annual expenditure of RM200 billion within the control of the federal government).

The reduction of government debt and cutting of fiscal deficit can only begin earnestly with higher government revenue that comes with higher growth. Unfortunately Malaysia’s growth will be stuck around the 4-5% region for a while unless all structural reforms to the economy are rolled out honestly and immediately.
On the eve of our 56th Merdeka, economic reforms are no longer a matter of policy contestation or political rhetoric. It is a national imperative that should transcend partisan and ideological boundaries because we cannot afford to slide back while our neighbours progress unabatedly.

The question of leadership is of paramount importance in steering the nation forward by strengthening our economic fundamentals and making us more competitive. Even more importantly, our leaders must be seen to be in control of the well-being of the nation and the direction it is going. To check the unhealt

Tiada ulasan:

Catat Ulasan