Jumaat, 23 Oktober 2015

Bidang Fisioterapi, Gelap Masa Hadapan Anak-anak Yang Menganggur Kerana Terpedaya Dengan Kata-Kata Manis Kolej Tertentu

Kenyataan Media YB V.Sivakumar Ahli Parlimen Batu Gajah pada 20 Oktober 2015 di Dewan Rakyat.


Sewaktu membahaskan Rang Undang-undang Profesion Kesihatan Bersekutu 2015 saya telah membangkitkan isu mengenai salah satu bidang kesihatan yang disenaraikan iaitu Ahli Fisioterapi. Saya agak keliru dengan definisi Ahli Fisioterapi yang dimaksudkan dalam rang undang-undang ini. Saya mahu pengertian yang jelas daripada Menteri Kesihatan mengenai pentakrifan Ahli Fisiologi. Saya tidak tahu apakah syarat-syarat kelayakan untuk mengiktiraf seseorang itu sebagai Ahli Fisioterapi seperti mana yang dimaksudkan dalam rang undang-undang ini.

Adakah Ahli Fisioterapi ini memiliki sesuatu kelayakan ikthisas tertentu ataupun cukup sekadar memiliki sijil atau diploma daripada mana-mana kolej swasta di negara kita. Pada masa ini terdapat beberapa kolej swasta yang menawarkan kursus ini secara giat. Kursus ini juga telah berjaya menarik minat pelajar-pelajar lepasan SPM yang tidak berjaya memasuki kolej-kolej tajaan kerajaan ataupun tidak berminat melanjutkan pelajaran ke peringkat STPM. Ramai diantara pelajar-pelajar ini memilih jalan pintas untuk membuat program-program tertentu di kolej-kolej swasta. Salah satu daripada kursus yang menjadi pilihan kegemaran pelajar-pelajar ialah bidang Fisioterapi.
Minat pelajar-pelajar dan ibubapa mereka bertambah apabila pihak PTPTN juga menawarkan pinjaman pelajaran untuk mengikuti kursus ini yang dikendalikan oleh kolej-kolej swasta. Dengan adanya kemudahan pinjaman ini, maka ramai pelajar diseluruh negara telah mendaftar dan mengikuti pengajian fisioterapi ini. Pinjaman pelajaran yang diperolehi oleh pelajar-pelajar ini adalah lebih kurang RM60,000. Pada pandangan saya yuran kursus dan perbelanjaan lain untuk mengikuti program ini adalah sangat tinggi. Saya tidak nampak rasional untuk memilih kursus ini dengan kos pembelajaran yang begitu tinggi. Kursus ini membolehkan kolej-kolej swasta mengaut keuntungan besar tetapi merugikan pelajar-pelajar itu sendiri.

Ramai diantara pelajar-pelajar Fisioterapi yang telah menamatkan kursus terpaksa menganggur untuk sekian lama. Ramai juga yang telah memilih kerjaya lain meninggalkan bidang yang mereka telah mengaji. Dalam apa jua keadaan sekali pun, hutang itu tetap hutang. Mereka terpaksa membayar balik pinjaman PTPTN yang mereka perolehi untuk mengikuti kursus fisioterapi. Akhirnya pelajar-pelajar ini terpaksa menanggung beban hidup kerana membuat pilihan kursus  yang  tidak jitu. Saya menyalahkan pihak PTPTN kerana memberi pinjaman secara sewenang-wenangnya tanpa membuat kaji selidik yang mendalam tentang kursus-kursus yang ditawarkan oleh mana-mana pihak terutamanya kolej-kolej swasta. Ini adalah penting kerana kita tidak boleh mempertaruhkan masa hadapan anak-anak kita yang mungkin tertipu dengan kata-kata manis atau janji-janji yang diberikan sewaktu pemasaran program-program ini oleh kolej-kolej swasta.

Selain  itu, pihak PTPTN juga menghadapi masalah untuk mengutip balik bayaran pinjaman kerana kebanyakkan pelajar-pelajar itu masih menganggur. Hospital-hospital kerajaan mahupun swasta tidak berminat untuk mengambil mereka bekerja sebagai Ahli Fisioterapi kerana kelayakan mereka itu tidak diiktiraf.

Oleh yang demikian, saya mencadangkan supaya pihak kerajaan lebih berhati-hati ketika memberi lesen kepada mana-mana kolej swasta yang ingin menawarkan kursus-kursus tertentu yang tidak ada nilai dalam pasaran pekerjaan. Selain  itu, pihak PTPTN juga harus berhenti memberikan pinjaman pelajaran untuk kursus-kursus tertentu yang boleh menggugat masa hadapan pelajar-pelajar.  Ini boleh mengurangkan minat pelajar-pelajar terhadap kursus-kursus tersebut. Selain daripada itu, Pelajar-pelajar dan ibubapa juga harus lebih berhati-hati dan membuat pilihan yang tepat apabila membuat keputusan mengenai bidang yang akan diceburi. Jika tidak, mungkin akan mengalami kerugian besar.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan