Sabtu, 12 April 2014

ASEAN : REFORMASI PENYELESAIAN PERTIKAIAN PERLU UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI AFTA
KENYATAAN MEDIA
YB.V.SIVAKUMAR , AHLI PARLIMEN BATU GAJAH
DI BATU GAJAH PADA 11 APRIL 2014‘ASEAN : REFORMASI PENYELESAIAN PERTIKAIAN PERLU
UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI AFTA’

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan satu perjanjian perdagangan blok yang ditandatangani oleh negara-negara ASEAN untuk membantu pengeluar-pengeluar tempatan. Perjanjian AFTA telah ditandatangani pada 28hb Januari 1992 di Singapura, ketika itu melibatkan 6 negara ASEAN iaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Negara Thai. Selepas itu, Vietnam memasuki perjanjian AFTA pada tahun 1995 diikuti oleh Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan Cambodia pada tahun 1999.

Ketua-ketua negara ASEAN secara sebulat suara telah bersetuju untuk menubuhkan AFTA pada tahun 1992. Pada masa sekarang AFTA melibatkan 10 negara ASEAN. Semua empat negara yang memasuki ASEAN kemudian telah diwajibkan menandatangani AFTA sebagai syarat penerimaan keanggotaan dalam pertubuhan ASEAN. Walau bagaimanapun, beberapa syarat kelonggaran diberikan kepada negara-negara itu dari segi tempoh masa melaksanakan obligasi penurunan tarif AFTA. 

Matlamat utama AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN di pasaran antarabangsa dalam bidang pengeluaran dengan cara menghapuskan halangan atau rintangan tarif & bukan tarif. Ini adalah untuk menjamin peningkatan aliran perdagangan dan pelaburan intra-ASEAN. Selain daripada itu, AFTA juga bermatlamatkan untuk menarik lebih ramai pelaburan asing ke dalam negara-negara ASEAN. 

Kaedah asas untuk mencapai matlamat-matlamat yang digariskan itu ialah dengan melaksanakan Skim Keutamaan Tarif Samarata atau lebih dikenali sebagai The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme yang diwujudkan secara jadual berkala pada tahun 1992. Pendekatan pengurangan dan pemansuhan duti secara berperingkat ini dilaksanakan bagi membolehkan industri-industri tempatan membuat pengubahsuaian supaya dapat berdaya saing apabila duti impot diliberalisasikan sepenuhnya. 

Bagi menjawab soalan lisan saya pada 8hb April 2014, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri memberi jawapan bertulis dengan mengatakan ASEAN telah mengambil langkah permulaan dengan mengurangkan dan memansuhkan duti impot secara berperingkat mulai 1hb Januari 1993 melalui CEPT. Walau bagaimanapun, mulai

1hb Januari 2010 Skim CEPT dengan rasminya telah digantikan dengan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN atau ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).
Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Negara Thai telah memansuhkan 99.2 % duti impot di bawah AFTA. Manakala Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pula telah memansuhkan duti impot sebanyak 72.57% sehingga Disember 2013. Negara-negara ini akan memansuhkan duti impot keatas semua produk pada 1hb Januari 2015. 

Berdasarkan jawapan yang diberikan oleh kerajaan, pada tahun 1992 iaitu satu tahun sebelum perlaksanaan AFTA dan Skim CEPT, perdagangan negara kita dengan negara ASEAN hanya pada kadar RM52.04 bilion. Selepas pelaksanaan CEPT di bawah AFTA iaitu pada tahun 1993, Malaysia mencatatkan peningkatan perdagangan sebanyak 11% kepada RM57.93 bilion.
Peralihan daripada skim CEPT kepada ATIGA pada tahun 2010, Malaysia telah mencatatkan RM305.93 bilion jumlah perdagangan dengan ASEAN. Pada tahun 2013, jumlah perdagangan dengan negara-negara ASEAN meningkat kepada RM374.71 bilion.

Jumlah perdagangan dengan negara-negara ASEAN mewakili 27.4% daripada jumlah dagangan global pada tahun 2013. Jumlah ini masih boleh ditingkatkan dengan strategi-strategi pemasaran yang lebih efektif. Walaupun ATIGA boleh dianggap sebagai pemangkin dalam meningkatkan puturan ekonomi di rantau ini, tetapi kerajaan juga harus mengenal pasti kaedah-kaedah lain untuk terus berdaya saing bukan sahaja di kalangan negara-negara ASEAN malah juga di peringkat global. 

Walaupun ekspot Malaysia ke pasaran ASEAN meningkat 7.2% pada tahun 2013 berbanding dengan tahun 2012, saya merasakan adalah agak sukar untuk negara kita mengekalkan peratus peningkatan itu pada tahun 2014 dan 2015 kerana kelembapan ekonomi di rantau ini.
Walaupun perkiraan menunjukkan keuntungan yang agak besar untuk Malaysia melalui AFTA tetapi ada beberapa perkara yang masih perlu diperbetulkan dalam pelaksanaan perjanjian itu. Antara kekurangan dalam pelaksanaan AFTA secara efektif ialah seperti berikut :

1) Peraturan umum ialah 'local ASEAN content' mestilah sekurang-kurangnya 40% daripada 'Free On Board' nilai barangan tersebut. Pengekpot perlu memperolehi 'Borang D' daripada negaranya yang mengesahkan bahawa barangan itu memenuhi syarat 40% tersebut. Kemudian Borang D itu akan dikemukakan kepada pihak kastam negara yang mengimpot untuk memberi kelayakan kadar CEPT. Masalah timbul untuk membuktikan sesuatu barangan itu telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Ini menimbulkan banyak kekeliruan dan masalah kepada setiap pihak dalam ‘ASEAN national customs authority' untuk menterjemaah dan melaksanakan syarat Borang D tanpa kordinasi yang menyeluruh.

2) Sekretariat ASEAN mempunyai kuasa untuk mengawas dan memastikan pematuhan tetapan-tetapan AFTA. Tetapi, ia tidak mempunyai kuasa perundangan untuk menguatkuasakan pematuhan oleh semua pihak yang terlibat dalam perdaganagan. Ini menyebabkan pembuatan 'ruling' yang tidak konsisten. Berbeza dengan EU dan NAFTA, tidak wujud mekanisme penyelesaian dalam bentuk 'join teams' dalam menangani masalah pematuhan dan menyiasat pelanggaran syarat oleh mana-mana pihak yang terlibat. Pada masa ini, Sekretariat ASEAN hanya boleh membantu dalam menjadi orang tengah dalam sesuatu pertikaian tetapi tidak ada kuasa untuk menyelesaikan pertikaian itu. 

3) ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, ASEAN Senior Economic Officials Meetings (SEOM) dan ASEAN Economic Community Council juga tidak mempunyai kewibawaan untuk menyelesaikan sebarang pertikaian di bawah perjanjian AFTA kerana persetujuan diperlukan daripada semua negara ASEAN untuk membolehkan proses pertimbangtaraan dimulakan. Sudah pasti, negara-negara yang terlibat dalam pertikaian itu tidak akan memberi persetujuan yang diperlukan.
Kerajaan Malaysia harus menyokong cadangan yang pernah dibuat oleh Setiausaha Agung ASEAN untuk membawa pembaharuan atau reformasi dalam menentukan mekanisme penyelesaian pertikaian supaya AFTA dapat ditadbir dan dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan