Selasa, 20 Januari 2015

Keruntuhan Nilai Ringgit Bakal Membawa Inflasi, TarafHidup Rakyat Menyusut Lagi.

Kenyataan Media YB V.Sivakumar  Ahli Parlimen BatuGajah,  Timbalan Pengerusi DAP Perak, SetiausahaAntarabangsa DAP Malaysia pada 11/1/2015 di Chemor, Perak.Adakah kerajaan masih mahu menafikan bahawa negarakita sudah dilanda krisis ekonomi? Penafian yang tidakberasas seperti ini adalah cukup bahawa dan bolehmembawa kemudaratan kepada seluruh rakyat Malaysia.Rakyat akan menjadi keliru dan tidak memahamikeadaan ekonomi yang sebenarKerajaan harusmenjelaskan situasi yang sebenar walaupun semua iniberpunca daripada pengurusan ekonomi yang lemah olehkerajaan. Rakyat berhak mengetahui status ekonomiyang sebenar. Ini adalah penting supaya mereka bolehbersedia menghadapi keadaan yang tidak menentu padamasa hadapan. Memberi gambaran ekonomi yang tidakbetul hanya akan memperbodohkan rakyat danmenyusahkan mereka menghadapi masa-masa genting.

Nilai matawang Ringgit semakin merosot. Perkara initidak boleh dinafikan oleh kerajaan. Tetapiadalah tidakwajar jika ada pihak-pihak tertentu menyifatkannyasebagai sesuatu yang baik untuk ekonomi negara. Kitasemua tahu bahawabeberapa bulan yang lalu nilaimatawang Malayisa adalah RM3 bagi 1USD. Kini,nilainya semakin hari semakin menurun sehinggaRM3.60 bagi 1USD. Kenaikan lebih kurang RM0.60  atau 16% ini akan membawa banyak implikasi negatifkepada ekonomi negaraKeadaan ini adalah paling teruksejak krisis kewangan Asia pada tahun 1997.

Antara punca-punca kepada kejatuhan yang mendadakini adalah kerana kemasukan pelaburan asing yangsemakin merosotpeningkatan hutang dari luar negara,kemerosotan harga minyak di peringkat global,kemerosotan harga komoditi mentah seperti getah dankelapa sawit dan isu-isu atau krisis dalam negara yangkerap memberi imej negatif.

Saya kurang setuju jika kerajaan berkeyakinan bahawapenurunan matawang Ringgit Malaysia akanmenawarkan suasana pelaburan yang kondusif danmemulihkan ekonomi negaraPada pandangan saya,sektor pelancongan mungkin ada sedikit sebanyak kesanpositif tetapi sektor-sektor lain akan mengalamikeruntuhan akibat kejatuhan matawang negara. Negarakita tidak hanya bergantung kepada sumber pendapatandaripada sektor pelancongan. Oleh yang demikian,kerajaan tidak seharusnya memberi itu sebagai satualasan yang konkrit.  Kejatuhan Ringgit Malaysia hanyamenguntungkan pelancong-pelancong yang datang kenegara kita kerana harga barang-barang menjadi semakinmurah berbanding matawang negara mereka. Tetapi,penurunan nilai matawang wang negara akan merugikanpelancong-pelancong dari negara kita yang melawatnegara-negara lain. Kita tidak boleh nafikan ratusan riburakyat negara kita juga melawat negara-negara asingpada tiap-tiap tahun. Mereka terpaksa berbelanja lebihsekarang kerana nilai matawang negara asing lebih tinggiberbanding dengan Ringgit Malaysia. Bukankah inimerugikan rakyat negara kita?

Selain daripada itukita juga harus sedar bahawakejatuhan nilai Ringgit Malaysia akan menyebabkanimpormenjadi lebih mahalHarga barang-barang yangdibeli dari negara-negara lain akan meningkat keranamatawang kita mengalami kemerosotan nilaiOleh yangdemikianbarang-barang yang dibeli dari negara lainterpaksa dijual dengan harga yang lebih tinggi di negarakitaBukankah ini juga akan merugikan rakyattempatanTambahan pula, kenaikan harga barang-barang yang diimport ini akan memberi kesan inflasiyang ketara.
Dalam keadaan ekonomi negara yang semakinmerundumpenurunan nilai matawang negara agakmerisaukan seluruh rakyat jelata. Saya rasa adalah sukaruntuk kerajaan memulihkan ekonomi negara dalamjangka masa terdekat. Pada pandangan saya kita sudahtercicir daripada landasan mengejar status negaraberpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

Pada 17 Disember 2014, Timbalan Menteri PerdaganganAntarabangsa dan Industri Datuk Hamim Sanurimembuat kenyataan meminta orang ramai tidak panikberikutan kejatuhan nilai ringgit yang bolehmenyebabkan krisis ekonomi dalam jangka masapanjangmemandangkan Putrajaya sedang bersediadengan langkah menanganinya yang akan diumumkanoleh Perdana MenteriKerajaan Malaysia seolah-olahmenyembunyikan sesuatu berhubung kejatuhan nilairinggit, padahal perkara ini mendapat liputan meluasdikalangan media negara-negara jiran seperti Singapuradan Brunei.

Tetapi, para penganalisis pula menjangka Malaysiaberkemungkinan menjadi negara Asia paling terukterjejas ekoran kejatuhan berterusan harga minyak dunia.Industri minyak menyumbangkan sebanyak satu pertigadaripada hasil negara. Nilai matawang negara akan terusmengalami kejatuhan sehingga harga minyak kembalistabil.

Apakah pengumuman yang bakal dibuat oleh PerdanaMenteri mengenai hal penurunan nilai matawangRinggit? Apakah langkah-langkah yang akan diambiloleh Bank Negara Malaysia dalam menangani krisis ini?  Rakyat masih menunggu untuk melihat sejauh manakahkerajaan yang ada hari ini berkaliber menangani situasiyang melarat ini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan