Jumaat, 5 Ogos 2011

SIDANG DEWAN NEGERI PERAK KE-12

YB Hj Husin Bin Hj Din
N12 Selinsing

MESYUARAT KEDUA PENGGAL KEEMPAT

DEWAN NEGERI PERAK KE-12

MULAI 15hb OGOS 2011SOALAN-SOALAN LISAN :

1. Mengenai mutu sukan Negeri Perak.

a) Dalam SUKMA yang lalu Perak berada di kedudukan terakhir dalam pungutan pingat, adakah laporan post-mortem telah dibuat? Dan apakah tindakan yang telah dilaksanakan?
b) Bola sepak juga tidak berada di kedudukan yang memuaskan, berapakah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada Persatuan Bola sepak Perak(PAFA) bagi musim 2011?

2. Mengenai Kebajikan

a) Berapakah jumlah keseluruhan rumah anak-anak yatim di negeri Perak dan berapakah pecahannya mengikut daerah-daerah?

b) Berapakah jumlah peruntukan yang telah disalurkan kepada rumah-rumah anak yatim ini?

3. PENDIDIKAN

a) Mengenai Sekolah Agama di bawah kerajaan negeri iaitu Sekolah Izzuddin Shah dan Sekolah Raja Perempuan Ta’ayah. Apakah pendirian kerajaan negeri terhadap penyerapan sekolah tersebut ke SABK.

b) Kenapa ada usaha-usaha dari pihak tertentu untuk menyerapkan sekolah ini ke SABK? Adakah kerana kerajaan negeri tiada wang untuk menguruskan sekolah-sekolah ini.

c) Pengurangan bayaran per kapita kepada pelajar SAR daripada RM 60.00 kepada RM 15.00. Kenapakah pengurangan ini berlaku?

SOALAN-SOALAN BERTULIS :

1. Berapakah keluasan tanah yang telah dirizabkan kepada pasukan keselamatan negara khususnya anggota tentera selepas mereka pencen?

2. Berapakah penerima yang sudah menerima sumbangan dari skim khairat yang disediakan oleh kerajaan negeri.

3. Berapakah insentif yang diberikan kepada peserta yang mewakili Perak dalam dalam ujian tilawah peringkat kebangsaan dan berapakah bonus yang diperuntukkan jika mencapai kejayaan.

4. Masalah Sosial

Kes anak luar nikah amat membimbangkan berbanding dengan negeri lain. Apakah langkah-langkah pencegahan yang telah dan akan dilakukan oleh keajaan negeri bagi menangani masalah ini?

Tiada ulasan:

Catat Ulasan