Jumaat, 16 Mac 2012

Soalan-soalan Dewan Negeri Perak


Soalan-soalan Dewan Negeri Perak
Disediakan oleh YB V. Sivakumar, ADUN kawasan Tronoh.
Persidangan Dewan Negeri : 3 April 2012.
Soalan-soalan lesan:-
1)   Berapakah jumlah tanah pertanian yang diluluskan oleh kerajaan di DUN Tronoh sepanjang tahun 2009, 2010 dan 2011. Nyatakan jumlah luas ikut kawasan yang diluluskan itu.

2)   Projek Batu Gajah Sentral yang sedang dalam pembinaan membawa banyak masalah kepada penduduk kawasan ini. Jalan Pusing, Batu Gajah selalu berlumpur pada hari hujan dan berdebu pada waktu panas. Air Sungai Resam juga keruh dan berlumpur terutamanya selepas  hujan. Banjir juga kerap berlaku di kawasan ini baru-baru ini. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi penduduk Batu Gajah akibat projek ini?

3)   Penduduk kampung Baru Bemban menghadapi banyak masalah penyelenggraan di kampung tersebut. Rumput tidak dipotong mengikut masa. Longkang-longkang terlalu kotor dan tidak dibersihkan. Semua ini menimbulkan masalah kesihatan di kawasan ini. Baru-baru ini terdapat beberapa kes denggi dilaporkan di kampung Baru Bemban. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk kampung Baru Bemban, Batu Gajah?


Soalan-soalan bertulis :-
4)   Senaraikan kawasan-kawasan setinggan di DUN Tronoh, DUN Meglembu dan DUN Jelapang. Bilakah dijangka masalah  setinggan kawasan-kawasan ini akan diselesaikan oleh kerajaan.

5)   Masalah Tanah SJKT Gunung Rapat :-
a)      Adakah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak telah meluluskan tapak tanah baru untuk sekolah tersebut?
b)      Dimanakah tapak tanah yang dicadangkan / diluluskan untuk membina sekolah itu?
c)       Berapakah keluasan tanah yang dicadangkan / diluluskan untuk membina sekolah itu?
6)   Majlis Daerah, Batu Gajah telah memulakan kerja-kerja untuk menyiapkan padang bola di tanah rezab, Desa  Changkat Batu Gajah. Tetapi, kerja-kerja telah dihentikan selepas beberapa hari :-
i)        Kenapakah  Majlis Daerah Batu Gajah tidak meneruskan projek ini?
ii)       Bilakah padang bola ini dijanka akan siap?

7)   Pejabat Tanah & Daerah Kinta telah memberi permit keluar pasir di Jalan Bota Tronoh, ( belakang Universiti Teknologi Petronas ) di zon industri.
i)        Apakah syarat-syarat yang dikenakan kepada pengusaha yang mengeluarkan pasir di kawasan itu?
ii)       Ke manakah pasir yang dikeluarkan di Tronoh itu telah dibawa?
iii)     Adakah jumlah pasir yang dikeluarkan di Tronoh itu sama dengan jumlah pasir yang sampai ke kawasan yang diluluskan untuk satu projek perumahan kerajaan?

8)   Projek Pembinaan Logi Pembuangan Sisa Pepejal di Papan.
I)        Adakah peternak-peternak dan petani-petani di kawasan ini akan diberi pampasan wang untuk mereka menghentikan aktiviti pertanian mereka?
II)      Dimanakah tapak baru yang dicadangkan oleh kerajaan sebagai tapak ganti untuk petani-petani dan peternak-peternak itu?
III)    Nyatakan secara terperinci bagaimana cadagan projek pembinaan logi pembuangan sisa pepejal itu tidak akan menimbulkan masalah bau dan kesihatan kepada penduduk-penduduk sekitar.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan