Rabu, 21 Julai 2010

Soalan-soalan Lisan & Tulisan YB Mohd Zainudin (Lubuk Merbau)


SOALAN-SOALAN LISAN DARIPADA YB HAJI MOHD ZAINUDIN BIN
MOHD YUSOF ADUN LUBUK MERBAU N20 DI DALAM MESYUARAT
KEDUA, PENGGAL KETIGA, DEWAN NEGERI YANG KEDUA BELAS
PERAK DARUL RIDZUAN MULAI 03 OGOS 2010.

1. Projek “Electrified Double Track” utara selatan membuka lembaran baru di- dalam sejarah pembangunan sistem pengangkutan darat di negara kita. Pemba- ngunan projek tersebut adalah dialu-alukan. Namun di kawasan Dun Lubuk Merbau terdapat 64 lot tanah telah diambilalih, oleh pihak kerajaan di bawah Akta Pengam- bilan Balik Tanah 1960, sehingga menyebabkan penghuni tanah tersebut terpaksa berpindah ke tempat lain secara menumpang dengan keluarga terdekat.

1.1: Apakah langkah-langkah kerajaan untuk membantu dan meringankan
kesukaran dan beban yang di tanggung oleh penghuni lot - lot tanah
terbabit ?.

1.2: Adakah kerajaan merancang untuk mengujudkan penempatan baru
untuk penghuni lot-lot tanah tersebut ?.

2. Berapakah keluasan tanah kerajaan yang diusahakan tanpa izin melebihi 25 tahun oleh pemastautin Dun Lubuk Merbau dan:

2.1: Berapakah lot-lot tanah yang telah dikeluarkan suratan hakmilik ?.

2.2: Berapakah lot-lot tanah yang telah diluluskan tetapi belum dikeluarkan
suratan hakmilik ?.

2.3: Berapakah lot-lot tanah yang sedang di proses untuk diluluskan ?.

3. Berapa ramaikah KIR (Ketua Isi Rumah) yang berada di bawah paras kemis- kinan tegar di negeri Perak pada 31.12.09 ?.

3.1: Apakah langkah-langkah kerajaan negeri untuk meringankan kesem-
pitan hidup mereka ?.

3.2: Apakah langkah-langkah jangkapanjang untuk mengeluarkan mereka
dari kelompok kemiskinan itu ?.

SOALAN BERTULIS.

4. Adakah kerajaan Perak mempunyai tabung khas untuk membantu Ibu - ibu
Tunggal untuk memulakan hidup baru melalui inisiatif untuk berdikari ?.

5. Apakah komponen-komponen penting dan berapakah peruntukan yang telah diluluskan kepada kerajaan Perak di bawah RMK Ke-10 ?.

6. Sila nyatakan pencapaian dasar setinggan sifar sebagaimana yang ditetap- kan di dalam KPI dasar tersebut ?.

7. Apakah usaha kerajaan negeri untuk meningkatkan daya tarikan pelancong ke Negeri Perak ?.

8. Apakah status projek naik taraf Lapangan Terbang Sultan Azlan Shah bernilai 60 juta ringgit yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan ?.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan