Selasa, 20 Julai 2010

Soalan Lisan & Bertulis YB Chan Ming Kai (Simpang Pulai)


Soalan -Soalan Lisan & Bertulis untuk Persidangan Dewan Negeri Perak pada 3 Ogos 2010


YB CHAN MING KAI
ADUN SIMPANG PULAI

SOALAN LISAN

1. Pada September 2008, kerajaan negeri memutuskan bagi kerja-kerja yang nilainya tidak melebihi RM 10,000 bagi projek-projek kecil di bawah peruntukan ADUN, boleh dilaksanakan oleh kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM tanpa keperluan untuk berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor (PKK).

(a) Adakah polisi ini masih diteruskan ataupun telah dihentikan?

(b) Mengapa kerajaan tidak memanjangkan polisi ini supaya merangkumi semua peruntukan kerajaan dan bukan terhad kepada peruntukan ADUN sahaja?

(c) Senaraikan seluruh nama projek, jumlah peruntukan dibelanja dan syarikat yang dilantik bagi DUN Simpang Pulai tahun 2009 dan 2010.


2. Apabila polisi pengeluaran geran selama-lamanya bagi pemilik tanah kampong baru dan kampong tersusun dibatalkan sejak September 2009, ramai pemohon dimana geran mereka telah dibatalkan, terpaksa menukarkan pendaftaran geran tersebut kepada tempoh 99 tahun sedangkan geran asal mereka masih mempunyai pajakan 50 hingga 95 tahun. Ini menyebabkan mereka terpaksa menanggung bayaran proses sebanyak RM 525.

(a) Apakah bezanya bayaran proses (kecuali premium dan hasil) yang dikenakan kepada pemohon yang geran asal diserah semula, tinggal tempoh 5 tahun dan 95 tahun?

(b) Mengapa Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak member potongan atas bayaran proses kepada pemohon dimana tempoh geran asal mereka masih panjang sedangkan permohonan mereka atas geran selama-lamanya ditolak bukan disebabkan oleh kesilapan mereka?

(c) Jika rakyat terpaksa menanggung kos kerugian bila berlakunya pembatalan polisi yang disebabkan oleh pertukaran kerajaan, bagaimanakah kerajaan boleh menyakinkan rakyat untuk menerima polisi yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh kerajaan sedangkan polisi itu juga mungkin akan berubah dari semasa ke semasa?

3. Bila wujudnya gangguan (nuisance) yang disebabkan oleh operasi tanpa kelulusan contohnya membuka restoran dalam kebun bunga (nursery) atau kilang mengecat kereta di belakang rumah kediaman, Majlis Bandaraya Ipoh cuma boleh mengeluarkan kompaun dan mohon kebenaran dari pendakwa raya untuk failkan kes di mahkamah sedangkan perniagaan tersebut masih kekal beroperasi berbulan-bulan sebelum mahkamah mengeluarkan arahan.

(a) Apa kuasa yang ada pada penguatkuasa kerajaan tempatan untuk menghentikan gangguan (nuisance) tersebut secara fizikal sebelum mendapat arahan mahkamah selain daripada mengeluarkan notis arah berhenti operasi?

(b) Adakah kerajaan setuju untuk mengkaji balik dan menggubal undang-undang kecil jika perlu untuk mengatasi masalah ini dengan memberi kuasa kepada penguatkuasa kerajaan tempatan untuk menghentikan operasi gangguan tersebut sebelum mendapat arahan mahkamah?

(c) Apakah polisi kerajaan tempatan atas gerai-gerai di simpang jalan contohnya gerai lemang di simpang jalan masuk Tmn Song Choon di tepi Jalan Gopeng, samada ia boleh dibenarkan atau tidak.

SOALAN-SOALAN BERTULIS

1. Majlis Bandaraya Ipoh bercadang untuk meroboh dan membina semula pasar Gunung Rapat tetapi cadangan tersebut telah jelas dibantah oleh majoriti penjaja di pasar tersebut. Untuk gantian cadangan tersebut, MBI telah merancang untuk membina pasar baru di lokasi yang berdekatan dengan pasar asal iaitu di tapak belakang Restoran Kopitiam Ampang.

(a) Adakah pihak MBI akan membuat kajian pandangan khususnya penduduk yang berhampiran dengan tapak cadangan pasar baru tersebut?

(b) Apa rasionalnya pihak MBI tergesa-gesa ingin menghabiskan peruntukan untuk membina pasar baru di kawasan Gunung Rapat/Ampang tetapi bukan membina atau membaik pulih pasar-pasar lain yang lebih daif?

(c) Adakah kerajaan negeri dan kerajaan tempatan bersetuju atas pembinaan pasaraya Carefour di tapak Lee Rubber yang berhampiran dengan pasar Gunung Rapat yang akan membawa kesan dan impak yang besar kepada komuniti tempatan?


2. Perjumpaan Majlis Mesyuarat Kerajaan Bil.1588 pada 17 Jun 2009 telah menimbangkan kertas mesyuarat bil 760/17/06/2009 dan memutuskan supaya menangguhkan permohonan RPT Kg Tanjung dan menangguhkan permohonan rizab tanah bagi tujuan tapak perkuburan cina. Biarpun kelulusan diberikan kemudian, tetapi kelulusan diberi cuma 10 ekar kepada RPT Kg Tanjung dan 10 ekar rizab tapak perkuburan cina walaupun persetujuan jawatankuasa perkuburan cina Tekka, asalnya ialah penyerahan balik (surrender) 10 ekar kepada RPT dan diberikan tapak sebanyak 15 ekar.

(a) Mengapa kelulusan tapak perkuburan cina tersebut cuma sebanyak 10 ekar walaupun permohonan dalam kertas kerja yang dibawa dari pejabat daerah adalah bercadang 15 ekar?

(b) Apakah keadaan permohonan rizab tanah untuk tapak perkuburan Cina Ampang Baru oleh Ampang Baru Benevolent Society yang telah lama mohon sejak 90-an (PTK(I)13/2/94(P)), (PSUK.PK(BPK)1A355/858/2-1jLD.10(40)), yang sampai sekarang masih belum diselesaikan?

(c) Apakah keadaan permohonan tanah oleh Rumah Berhala Fook Tat Chee Gunong Rapat atas tempat ibadat (tokong) (fail:PTK(I) 10/6-14) yang telah bertahun-tahun tunggu kelulusan tanah tersebut?

3. Mengikut Akta Pembahagian 1955, apabila mana-mana tanah dimiliki oleh orang bukan Islam, dimana pemilik tanah meninggal dunia dan Jabatan Harta Pusaka tidak dapat mengesahkan waris pemilik tanah, maka akan diberikan arahan supaya tanah tersebut diserah balik kepada kerajaan negeri.

(a) Adakah maksud “serah balik” tersebut merupakan pembatalan hakmilik tanah tersebut dan ianya dijadikan milik kerajaan yang bebas dimohon oleh orang ramai ataupun tanah tersebut ditukar pemilik kepada hakmilik dibawah Setiausaha Kerajaan Negeri?

(b) Siapa yang layak mohon/beli dan siapakah pula yang berkuasa untuk meluluskan permohonan atas tanah yang telah di “serah balik” dengan cara sedemikian?

(c) Senaraikan pemilik tanah dan jumlah tertunggak dimana tunggakan cukai tanah melebihi 5 tahun di daerah Kinta dengan pecah mengikut:
(i) Belum dikeluarkan notis 6A
(ii) Telah dikeluarkan notis 6A tetapi belum diwartakan Notis 8A
(iii) Telah diwartakan Notis 8A

4. Salah satu factor yang menyumbang kepada banjir di kawasan Simpang Pulai adalah “under culvert” jambatan laluan (access) di hadapan kilang Stone Link Manufacturing (jalan Simpang Pulai menghala ke Batu Gajah) yang melambatkan pergerakan air sungai khususnya pada waktu hujan. Jambatan tersebut tiada kelulusan dari MDBG, JPS atau JKR.
(a) Jabatan mana yang bertanggungjawab untuk memastikan masalah selesai dan bukan setakat member nasihat dan komen?

(b) Adakah kerajaan bersetuju untuk memberi peruntukan bagi membuat jambatan baru di kawasan tersebut supaya masalah banjir dapat diselesaikan?

(c) Apakah cadangan kerajaan untuk selesaikan masalah banjir di Kg Baru Ampang Baru khususnya rumah sepanjang pekeliling ampang baru dan berhampiran dengan jambatan baru ke Tmn Cempaka serta banjir di Lengkok Gunung Rapat di Kg Baru Gunung Rapat?


5. Terdapat banyak lagi masalah setinggan dan pengusaha tanaman limau tambun tanpa geran di kawasan Ampang Baru walaupun pihak kerajaan setuju untuk meluluskan permohonan geran pengusaha limau tambun dan juga setinggan yang telah dibanci bawah polisi setinggan sifar.

(a) Apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah tanah pengusaha limau tambun, yang sebahagian telah diberi milik kepada Yusham Construction Sdn Bhd (kini ditukar nama kepada Unique Globe (M) Construction Sdn. Bhd. ) dan sebahagian yang lain telah diberikan kepada PKNP?

(b) Mengapa permohonan tanah untuk pertanian kelompok di Ulu Piah yang telah dipersetujui untuk diberi milik masih belum selesai selepas diserahkan kepada UPEN?

(c) Apakah rancangan kerajaan untuk menyelesaikan masalah setinggan yang telah dibanci, dimana tapak rumah mereka bertindih dengan Rizab Polis, Rizah Khas dan tanah Rizab sekolah SRJK Min Sin Ampang?


Disediakan oleh,
YB CHAN MING KAI
ADUN SIMPANG PULAI

Tiada ulasan:

Catat Ulasan